Nieuws/Financieel
2634081
Financieel

IMF: we moeten niet 'hervormingsmoe' worden

Topvrouw Christine Lagarde van het IMF.

Topvrouw Christine Lagarde van het IMF.

WASHINGTON (ANP) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwt beleidsmakers wereldwijd voor 'hervormingsmoeheid'. De belangrijke denktank annex kredietfonds herkent in dit verschijnsel een nieuw risico voor de financiële stabiliteit.

Topvrouw Christine Lagarde van het IMF.

Topvrouw Christine Lagarde van het IMF.

Naarmate de herinneringen aan de crisis vervagen lijken spelers op financiële markten, overheden en ook gewone burgers een beetje moe te worden van alle oproepen voor strengere regels en hervormingen, constateert het IMF in een rapport. In de Verenigde Staten heeft president Donald Trump zelfs al een aantal crisismaatregelen voor banken teruggedraaid.

Het fonds vindt dit onverstandig, want de lange lijst aan hervormingen om een nieuwe crisis te voorkomen is nog niet volledig afgewerkt. Het wereldwijde financiële systeem is inmiddels een stuk veiliger dan in 2008, maar daarmee zijn we er volgens het IMF nog niet. Zo is er nog werk aan de winkel wat betreft de kapitaalregels voor banken en het versterken van buffers bij overheden.

Ook komen er telkens weer nieuwe risico's en gevaren bij, bijvoorbeeld door de komst van nieuwe technologie. In veel landen zit de economie bovendien nog niet op het niveau van voor de crisis. Sommige opkomende markten - denk aan Argentinië - hebben moeite hun inflatie in toom te houden. En de ongelijkheid in de wereld is zodanig opgelopen dat dit momenteel tot allerlei protectionistische sentimenten leidt.

Tien jaar lang hervormen en het bestrijden van problemen heeft volgens het IMF duidelijk de nodige sporen achtergelaten. Een neveneffect is dat er in veel ontwikkelde landen nu relatief minder baby's geboren worden dan voor de crisis. Dat laatste kan in toekomst nog een staartje krijgen op de arbeidsmarkt in de vorm van een tekort aan personeel. Ook dat is iets waar beleidsmakers zich nu al op moeten voorbereiden, aldus de denktank.