Financieel/Geld
2664526
Geld

’Ruim één op drie jongeren spaart te weinig’

Amsterdam - Ruim één op de drie 20- tot 45-jarigen heeft minder dan €3000 spaargeld, en zit daarmee onder de norm die het Nibud aanhoudt voor een alleenstaande op bijstandsniveau. De meeste jongeren zonder dit spaartegoed zeggen geen financiële ruimte te hebben om geld opzij te zetten.

Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank onder ruim duizend 20- tot 45-jarigen.

Ongeveer twee derde van deze groep geeft aan meer geld opzij te willen zetten. De meeste jongeren die niet sparen, geven aan dat niet te kunnen door hoge vaste lasten, een te laag inkomen, andere prioriteiten zoals een nieuw huis of een aanstaand huwelijk.

Eén op de negen ondervraagde jongeren zegt niet te sparen omdat de rente bijna 0% is, en geld wegzetten dus niets oplevert.

Inkomen

Jongeren met een lager inkomen, hebben uiteraard vaker weinig spaargeld. Maar zelfs van de jongeren die €2000 tot 3000 verdienen, dus bijna modaal of bovenmodaal (modaal is €2125 netto) heeft bijna de helft (47%) minder dan €3000 spaargeld. Zelfs van de mensen die meer dan €5000 verdienen per maand, heeft 14% geen buffer van tenminste €3000.

Mensen met een partner hebben vaker spaargeld dan alleenstaanden. Jongeren zonder kinderen geven ook aan meer tegoeden te hebben dan leeftijdsgenoten met kinderen. Voor alleenstaande ouders is sparen het moeilijkst: bijna twee op de drie heeft geen drieduizend euro.