Nieuws/Financieel
2675400
Financieel

Goede doelen vrezen terugloop inkomsten door afbouw giftenaftrek

Gulle gever krijgt minder terug

Amsterdam - Het wordt de komende jaren steeds onaantrekkelijker om aan goede doelen te schenken. Deze organisaties vrezen dat ze substantieel minder gaan krijgen van hun gulle gevers door de ingreep van het kabinet.

De ingreep valt in hetzelfde pakket maatregelen als de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Wie in de hoogste belastingschijf zit (vanaf een jaarinkomen van ruim €68.000) kan giften aan goede doelen, net als de hypotheekrente, nu nog tegen bijna 52% aftrekken. Maar dat wordt de komende jaren hard afgebouwd, naar uiteindelijk 37% in 2023.

De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), waarin organisaties van onder meer goede doelen en kerken samenkomen, laten weten ’substantieel minder’ giften te verwachten als de goedverdienende donateurs minder belastingvoordeel krijgen. „De regering heeft eerder medegedeeld de giftenaftrek te willen behouden en robuuster te maken, maar deze voorgenomen maatregel lijkt een versobering”, zegt SBF-bestuurslid Albert Goutbeek.

Sabine de Wijkerslooth-Lhoëst, expert op het gebied van goede doelen bij belastingadvieskantoor EY, begrijpt de zorgen van SBF. „Ik denk dat mensen graag netto hetzelfde bedrag willen blijven geven. Als de aftrek dan zo hard wordt afgebouwd, wordt dat best een groot verschil.”

Het gaat om de periodieke giften. Daarbij leggen gevers in een akte vast dat ze minstens vijf jaar lang een bepaald vast bedrag doneren. Dat bedrag mag je dan in het geheel opvoeren als aftrekpost in de belastingaangifte.

„Deze constructie is fijn voor de goede doelen”, zegt Sigrid Hemels, hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en fiscalist bij Allen & Overy. „Zij weten voor een aantal jaren waar ze aan toe zijn qua budget. En het is makkelijker voor hen om een relatie op te bouwen met de gevers.”

Hemels begrijpt op zich wel dat het kabinet ingrijpt in de manier waarop de aftrekposten zijn geregeld. „Want als je inkomen hoger is, heb je er meer profijt van.” Maar de hoogleraar ziet voor de giftenaftrek een aparte positie. „Bij de hypotheekrenteaftrek gaat het echt alleen om jezelf en het huis waarin je woont. Bij giften ligt dat wel anders, dat doe je voor een ander. Het uitgangspunt van de giftenaftrek is ook dat goede doelen een deel van de overheidstaken overnemen en de overheid daarom bereid is een stuk van de belastinginkomsten te missen.”

Wat een beperking van de giftenaftrek precies zou betekenen voor de hoeveelheid giften is niet duidelijk. Het frustreert Hemels dat de overheid dat ook niet weet. „Er wordt vooraf te weinig aandacht besteed aan gedragsveranderingen als gevolg van wijzigingen in de belastingwetgeving.”

Dat zit de SBF ook dwars, laat Goutbeek weten: „Van de overheid mogen we verwachten dat er eerst duidelijkheid wordt gegeven over de mogelijke effecten van het verlagen van het tarief waartegen giften kunnen worden afgetrokken, voordat een definitief besluit wordt genomen.”

De Wijkerslooth-Lhoëst roept de overheid op niet te veel te rommelen met de giftenaftrek: „Je moet als overheid wel een betrouwbare partner blijven. Er wordt bijvoorbeeld ook nog nagedacht over een plafond voor de giftenaftrek bij periodieke giften. Dat gaat dan om een maximumbedrag waarboven je de giften helemaal niet meer af mag trekken. Wat mij betreft kan enige rust op dit front geen kwaad.”

De EY-expert wijst op mensen die net zijn begonnen met een periodieke gift. „Zij zitten er nu wel aan vast en gingen nog uit van een aftrek van ongeveer 52%.” Ze adviseert mensen die toch graag willen gaan geven hier nog dit jaar mee te beginnen. „Dan heb je nu in elk geval nog de volle aftrek.”