Nieuws/Financieel
2696672
Financieel

Tata start grootste waterstoffabriek Europa

Amsterdam (DFT) - Staalmaker Tata Steel, de afgesplitste chemietak van AkzoNobel (Nouryon) en Havenbedrijf Amsterdam willen de grootste Eurpese waterstoffabriek bouwen op het terrein van Tata bij IJmuiden.

Na geslaagd onderzoek zou het bouwbesluit van de fabriek, bedoeld voor jaarlijks 15.000 ton waterstof, in 2021 kunnen vallen.

In de nieuwe fabriek wordt gewerkt met zogeheten elektrolyse, waarbij stroom kan worden omgezet in vloeibaar waterstofgas. Dat is bruikbaar bij groene brandstoffen, waarbij alleen waterdamp vrijkomt.

Tata Steel, nu na de kolencentrale van RWE in Groningen de grootste vervuiler in Nederland, wil deze waterstof op zijn terrein inzetten voor de staalproductie, die energiezuiniger en schoner moet worden. Het stoot nu 6 megaton CO2 uit.

Het bedrijf stelt 350.000 ton minder CO2 te gaan uitstoten, omgerekend de uitstoot van 40.000 huishoudens per jaar.

Als het groene licht wordt gegeven zou de bouw van de fabriek binnen drie jaar gereed kunnen zijn.