Financieel/Geld
2697639
Geld

’Duizenden dreigen vergeten pensioen mis te lopen’

Veel mensen hebben nog ergens een pensioenpotje, zonder dat ze dat weten.

Veel mensen hebben nog ergens een pensioenpotje, zonder dat ze dat weten.

Amsterdam - Bij pensioenfondsen zijn tienduizenden deelnemers die recht hebben op een uitkering uit beeld geraakt. Voor fondsen wordt het door de strengere privacywetgeving steeds moeilijker om deze deelnemers op te sporen.

Veel mensen hebben nog ergens een pensioenpotje, zonder dat ze dat weten.

Veel mensen hebben nog ergens een pensioenpotje, zonder dat ze dat weten.

Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die ergens in dienst waren voor het burgerservicenummer werd ingevoerd, of mensen die vanuit het buitenland in Nederland werkten.

Opsporen

Pensioenfondsen wisten eerder bij proeven honderden deelnemers op te sporen dankzij gegevens van de Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank (SVb) en studiefinancierder Duo. Ook gegevens uit het Niet Ingezetenen Register kunnen handig zijn, om te zien of deelnemers zijn geëmigreerd.

Sinds de nieuwe privacywetgeving AVG weigeren deze instellingen echter gegevens met pensioenfondsen te delen. „Wij zien kansen die we nu niet kunnen benutten”, zegt een woordvoerder van de Pensioenfederatie.

Studeren

Als bijvoorbeeld een deelnemer van een pensioenfonds overlijdt, kan zijn of haar minderjarige kind tot de 18e verjaardag recht hebben op een uitkering. Als het kind gaat studeren, krijgt het die uitkering langer. Met gegevens van studiefinancierder Duo zouden pensioenfondsen die uitkering makkelijker kunnen toekennen.

Pensioenfondsen mogen nog wel data uit de Basis Registratie Personen en van het UWV gebruiken. Dat is volgens de pensioenfederatie onvoldoende om alle slapende leden op te sporen. De instelling hoopt dat de Tweede Kamer beslist pensioenfondsen meer bevoegdheden te geven om data te gebruiken.