Financieel/Geld
2739995
Geld

’Iedereen verliest koopkracht, gepensioneerde het meest’

Oud of jong, wie verdient het meest?

Oud of jong, wie verdient het meest?

Amsterdam - Werkenden én gepensioneerden zijn er sinds 2010 in koopkracht op achteruit gegaan, maar gepensioneerden nog het meest. De opeenvolgende kabinetten hebben mensen zonder pensioen of met een kleine oudedagsvoorziening wel gespaard.

Oud of jong, wie verdient het meest?

Oud of jong, wie verdient het meest?

Dat blijkt uit berekeningen die financieel voorlichtingsinstituut op verzoek van 50Plus heeft gedaan. Bij een gelijk inkomensniveau zijn zowel de koopkrachtplussen als de koopkrachtminnen bij gepensioneerden groter. Bij een inkomen van ongeveer 33.000 euro is de oudere er 152 euro per maand op achteruit gegaan, en de werkende 25 euro per maand. Bij de inkomens van rond de 17.000 euro kregen de ouderen er per maand 42 euro bij, tegen 6 euro per maand voor werkenden met dat inkomen.

Wat doet uw koopkracht tussen 2010 en 2019? Vul de test hieronder in en vind het resultaat. Niet (goed) te zien, klik dan hier.

De alleenstaande oudere met alleen AOW doet het beter dan welke groep dan ook: de afgelopen tien jaar 4,4 procent koopkracht erbij, aldus het Nibud. Vanaf de ouderen met meer dan 10.000 euro pensioen bovenop hun AOW duiken de koopkrachtplaatjes in de min. Die groepen hebben te veel last gehad van het niet indexeren en soms zelfs korten bij de pensioenfondsen. Een oudere met 30.000 pensioen verloor zo 11,2 procent koopkracht, bijna 300 euro per maand.

Het gebrek aan loonstijging in de afgelopen jaren laat zich onder werkenden goed voelen. Veelverdieners zijn er in koopkracht het hardst op achteruit gegaan, tussen de 250 en 300 euro voor de inkomens boven 2x modaal, ongeveer 70.000 euro per jaar. De sociale minima hadden in de afgelopen tien jaar kleine koopkrachtplusjes.