Nieuws/Financieel
2747864
Financieel

AOW-leeftijd hoeft niet omhoog

Amsterdam - De AOW-leeftijd hoeft in 2024 niet omhoog. De levensverwachting van 65-jarige Nederlanders stijgt naar verwachting dat jaar wel, maar niet zo hard dat de AOW-grens drie maanden omhoog moet.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de nieuwe prognoses over de levensverwachting van 65-jarigen in 2024 naar buiten gebracht. De verwachting is dat een 65-jarige in 2024 gemiddeld nog 20,63 jaar blijft leven, dat komt neer op ongeveer twintig jaar en ruim zeven maanden.

Dat zal betekenen dat het ministerie van Sociale Zaken de AOW-leeftijd in 2024 op 67 jaar en drie maanden kan houden. Die hoeft pas met drie maanden verhoogd te worden als de door het CBS vastgestelde levensverwachting van 65-jarigen boven 20,75 jaar stijgt, legt actuaris Egbert Kromme van KPMG uit.

Griepgolf

De verhoging van de AOW-leeftijd is vanaf 2022 gekoppeld aan de levensverwachting en gaat telkens in stappen van drie maanden omhoog. De verhoging naar een AOW-leeftijd van 67 jaar en zes maanden volgt bij een levensverwachting van het CBS boven 20,75. Komt die boven 21 uit, dan gaat de AOW-leeftijd naar 67 jaar en negen maanden.

Tegenover een langdurige griepgolf begin dit jaar - die leidde tot een hogere sterfte - staat dat de sterftecijfers van vrouwen met longkanker flink verbeterde. Daardoor valt de prognose iets hoger uit dan die van een jaar eerder.

Spannend jaar

Of de AOW-leeftijd in 2025 ook nog op 67 jaar en drie maanden kan blijven, wordt spannend. Doorgaans stijgt de levensverwachting van een 65-jarige elk jaar met 0,1 à 0,15 jaar, vertelt Kromme. Dan komt de grens van 20,76 heel dicht in beeld. „Het wordt in dat opzicht een spannend jaar”, zegt Kromme. „Het kan bij wijze van spreken van een klein aantal sterftegevallen afhangen of de AOW-leeftijd in 2025 wel omhoog moet. Als het een heel strenge winter wordt met een hardnekkige griepepidemie, kan de AOW-leeftijd wel eens gelijk blijven. Maar misschien moet die omhoog als we een heel zachte winter tegemoet gaan.”

In 2030 op 68 jaar

Het CBS gaf ook nog een verwachting over de levensverwachtingen van 65-jarigen in 2030. Dan staat die op 21,30 jaar. Dat zou betekenen dat de AOW-leeftijd tegen die tijd op 68 jaar komt. Dat is in lijn met de eerdere verwachtingen.