Nieuws/Financieel
2749144
Financieel

Rekenrente splijtzwam in polder

Han Busker, voorzitter van de FNV.

Han Busker, voorzitter van de FNV.

In de Sociaal-Economische Raad staan FNV en DNB lijnrecht tegenover elkaar. De rekenrente, waarmee pensioenverplichtingen worden verdisconteerd, verdeelt de kemphanen. Wie vindt wat?

Han Busker, voorzitter van de FNV.

Han Busker, voorzitter van de FNV.

Volgens vakbond FNV gaat de huidige lage rekenrente ten koste van de pensioenopbouw van jongeren. In het pensioensysteem waar de Sociaal-Economische Raad aan werkt, wordt de premie vastgeprikt en het pensioenresultaat onzeker. De premie voor jongeren wordt omgezet in een pensioenaanspraak tegen een extreem lage rente. FNV vindt dat jongeren daardoor veel te weinig opbouwen. De bond vindt het onzin om bij een onzekerder pensioen met de risicovrije rente te rekenen.

Nu worden premiebetalers nog uit de wind gehouden omdat de premies niet kostendekkend zijn. Die praktijk moet straks voorbij zijn. Maar dan wordt óf de premie heel veel hoger óf het bijbehorende pensioen veel lager. Daarvan zijn vooral jongeren de pineut, zo stelt de FNV.

Natuurlijk hopen pensioenfondsen goede beleggingsrendementen te boeken. Maar die worden dan verdeeld naar rato van de pensioenaanspraak en daardoor blijven de jongeren onderbedeeld.

Dankzij een hogere rekenrente verbeteren de dekkingsgraden. Daardoor valt er geld vrij, waarmee pensioenen kunnen worden geïndexeerd. En het vergemakkelijkt de overgang naar het nieuwe stelsel.

Nog steeds pensioenaanspraak

Of het pensioen onzekerder wordt of niet, dat is voor toezichthouder De Nederlandsche Bank niet relevant voor de gehanteerde rekenrente. Het gaat DNB erom of er al dan niet sprake is van een pensioenaanspraak. En dat is in het nieuwe systeem nog steeds het geval.

Klaas Knot, president van DNB.

Klaas Knot, president van DNB.

Omdat het nieuwe stelsel collectief is, wordt met de premie voor werkenden een pensioenaanspraak ingekocht. Die aanspraak zal als verplichting op de balans van pensioenfondsen terecht komen. Pensioenverplichtingen kun je maar op één manier waarderen: tegen de marktrente. Met een persoonlijk potje is er geen probleem, dan wordt er geen aanspraak ingekocht.

Dat het pensioen onzekerder wordt, komt tot uiting in de buffereisen. Bij een onzeker pensioen kunnen de buffers verdwijnen, omdat tegenvallers en meevallers in de beleggingen direct kunnen worden verrekend. Overigens willen vakbonden die mee- en tegenvallers liever over tien jaar uitsmeren.

Als de rekenrente wordt verhoogd, krijgen gepensioneerden hun indexatie. Jongeren krijgen daar de rekening van gepresenteerd, vreest DNB. Minister Koolmees van Sociale Zaken zit in kamp-DNB.