Financieel/Geld
2768650
Geld

Pensioen na een scheiding, hier moet je op letten

Na een scheiding heb je ook allebeli recht op tijdens het huwelijk opgebouwd pensioen.

Na een scheiding heb je ook allebeli recht op tijdens het huwelijk opgebouwd pensioen.

Amsterdam - Bij een echtscheiding denk je er waarschijnlijk niet meteen aan om pensioenzaken te regelen. In een verdrietige tijd moeten er al afspraken worden gemaakt over het huis, gezamenlijke bezittingen, eventuele kinderen en huisdieren. Toch is het belangrijk om op tijd stil te staan bij het pensioen.

Na een scheiding heb je ook allebeli recht op tijdens het huwelijk opgebouwd pensioen.

Na een scheiding heb je ook allebeli recht op tijdens het huwelijk opgebouwd pensioen.

Hoe werkt het? Beide partners hebben, als zij zijn getrouwd of geregistreerd als partners in gemeenschap van goederen, recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens de verbintenis is opgebouwd.

Op tijd aankloppen

Het pensioenfonds betaalt iedere ex-partner automatisch de helft van deze uitkering uit. Er is echter een addertje onder het gras: je moet het pensioenfonds zelf op de hoogte stellen van je scheiding. Dit moet binnen twee jaar nadat de scheiding definitief is uitgesproken.

Doe je dit niet of te laat, dan wordt het volledige pensioen uitbetaald aan de partner die het heeft opgebouwd. Nog steeds heb je als ex-partner recht op je deel. Maar daarvoor moet je dan aankloppen bij die ex-partner.

Het kan gebeuren dat je niet goed uit elkaar bent gegaan en de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd niet wil betalen. De andere partner rest dan niets anders dan (opnieuw) naar de rechter te stappen.

Er is een uitzondering: als het pensioen op jaarbasis kleiner is dan €467,89, dan wordt het pensioen niet verdeeld. De uitkering gaat dan alleen naar degene die het pensioen heeft opgebouwd.

Belasting over pensioen?

De uitkeringen van het pensioenfonds aan beide ex-partners zijn netto. Er hoeft dus geen belasting meer over te worden betaald.

Dit is anders als de ex-partner het pensioendeel zelf aan zijn voormalige partner uitbetaald. Dan moet de ontvangende partij er inkomstenbelasting over betalen. De betalende partij mag de bedragen aftrekken van het belastbaar inkomen.

Let op: het pensioen dat tussen beide exen wordt verdeeld, blijft het pensioen van degene die het heeft opgebouwd. Betalingen starten dus als diegene de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Het pensioen kan door een pensioenfonds wel worden geconverteerd naar twee pensioenen. Dan ontvang je het allebei op je eigen pensioenleeftijd. Een ander voordeel is dat je zo’n eigen pensioen kunt samenvoegen met zelf opgebouwde pensioenen.

Afwijken van 50/50

Als je bent getrouwd in gemeenschap van goederen worden bezittingen, ook het pensioen dat tijdens de relatie wordt opgebouwd, 50/50 verdeeld. Het is mogelijk om hiervan af te wijken, of om af te spreken de pensioenen helemaal niet te verdelen. Je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor 60/40 of 75/25.

Voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap kun je hier al afspraken over maken (huwelijkse voorwaarden). Een afwijkende verdeling kan ook in het scheidingsconvenant worden vastgelegd. Beide partners zullen er dan akkoord mee moeten gaan.

Niet verdelen mag ook

Als scheidende partners afspreken de pensioenen helemaal niet te verdelen, omdat zij bijvoorbeeld beiden ongeveer evenveel aan oudedagsvoorziening opbouwen, moeten de pensioenfondsen daar ook van de op de hoogte worden gesteld.

Daarvoor gebruik je het Mededelingsformulier in verband met de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding, te vinden via de website van de Rijksoverheid. Beide partners moeten het ondertekenen. Dit hoeft echter niet binnen twee jaar na de scheiding.

Partnerpensioen

Als de ex-partner die een deel van het pensioen krijgt overlijdt, gaat het volledige pensioen weer naar de partner die het heeft opgebouwd. Overlijdt de partner van wie het pensioen was, dan krijgt de ex soms een partnerpensioen.

Is het partnerpensioen opgebouwd op risicobasis, dan vervalt het recht hier op na een scheiding. Dan rest alleen een deel van het ouderdomspensioen. Een partnerpensioen dat op opbouwbasis is opgebouwd, blijft wel beschikbaar voor een ex-partner. De hoogte van het opgebouwde partnerpensioen is te zien in Mijn pensioenoverzicht.

Als partner heb je recht op het partnerpensioen dat voor en tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd.

Wetgeving gaat veranderen

Op dit moment is het zo dat ex-partners binnen twee jaar bij het pensioenfonds moeten aankloppen als zij automatisch willen krijgen waar zij volgens de wet recht op hebben. In de praktijk regelt 20 tot 40% dit niet op tijd.

Deze gescheiden mensen, veelal vrouwen, moeten dan later bij hun ex-man aankloppen voor pensioen of zelfs weer een rechtszaak aanspannen. Dat kan heel ongemakkelijk zijn.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) werkt aan een wetsvoorstel om te regelen dat pensioenfondsen pensioen dat tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, automatisch verdelen. Ook moet een pensioen na scheiding automatisch worden geconverteerd naar twee eigen pensioenen. Het voorstel wordt in 2019 verwacht.