Financieel/Geld
2770936
Geld

Meer vrouwen krijgen topsalaris

Eén op de vijf topverdieners is inmiddels een vrouw.

Eén op de vijf topverdieners is inmiddels een vrouw.

Het aantal vrouwen in bestuurskamers en raden van commissarissen houdt nog altijd niet over, maar vrouwen horen wel steeds vaker bij de best verdienende medewerkers van een organisatie.

Eén op de vijf topverdieners is inmiddels een vrouw.

Eén op de vijf topverdieners is inmiddels een vrouw.

Het aandeel vrouwelijke topverdieners bij grote werkgevers is in zeven jaar tijd gestegen van 15% naar iets meer dan 20%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend. Een topverdiener is iemand van wie het salaris bij de hoogste 0,2% van een organisatie hoort.

Bij grote werkgevers (meer dan 500 fte) hebben zo’n 6600 medewerkers een dergelijk salaris. In die groep zitten ruim 1300 vrouwen en dat aantal neemt toe. Het aantal mannelijke topverdieners is sinds 2010 juist gedaald, aldus het CBS.

Wat opvalt in de cijfers, is dat jonge vrouwen de kar trekken voor hun seksegenoten. Onder dertigers en veertigers is het percentage topverdieners het hoogst, namelijk meer dan een kwart. Onder 50-plussers is nog maar 17% van alle veelverdieners een vrouw.

Dik glazen plafond

Daarnaast blijkt het glazen plafond nog altijd vrij stevig. Veel mannen in een sector, betekent weinig kans voor vrouwen om door te stoten naar de hoogste salarisregionen – en andersom. In de zorg gaat bijna een derde van de best betaalde banen naar een vrouw, in de bouw blijft het bij één op de acht topfuncties. In de financiële dienstverlening is het hoe hoger op de apenrots hoe mannelijker: in die sectoren werken veel vrouwen, maar die hebben maar zelden een topsalaris.

De cijfers van het CBS komen in een week dat belangenorganisaties aandacht vragen voor de salariskloof tussen mannen en vrouwen. Volgens WomenInc. lopen vrouwen gedurende hun hele loopbaan in totaal drie ton aan salaris mis ten opzichte van mannen.

In Nederland heeft dat verschil onder meer te maken met het grote aantal vrouwen dat in deeltijd werkt.