Nieuws/Financieel
2794432
Financieel

Rutte mengt zich in pensioenonderhandeling

Premier Mark Rutte bemoeit zich persoonlijk met de pensioenonderhandelingen. Maandagavond is hij aangeschoven bij een overleg van vakbonden, werkgevers en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken op diens ministerie.

Dat bevestigen bronnen rond de onderhandelingen. Naar verluidt heeft Rutte er bij de polderonderhandelaars op aangedrongen dat er snel een pensioenakkoord moet komen. De minister-president wilde van de vakbonden en werkgevers weten wat er nodig is voor een doorbraak.

Maandagmiddag hebben de drie vakbondsvoorzitters van FNV, CNV en VCP tijdens de lunch in Den Haag hun gezamenlijke inzet besproken. Daarna is er een overleg geweest van de voltallige vakbondsbesturen.

De vakbonden maken zich grote zorgen over de financiële compensatie voor pensioenspaarders die schade hebben bij de overgang naar een nieuw stelsel. Niet alle pensioenfondsen hebben voldoende buffers om zelf die nadelige gevolgen op te vangen.

Garantie

Daarom eisen de vakbonden een garantie van Rutte en Koolmees dat zij financieel bijspringen als er mensen op achteruit dreigen te gaan. Tot nu toe ziet het kabinet dit als een verantwoordelijkheid voor sociale partners en pensioenfondsen.

Verder is er grote ontevredenheid over de toezeggingen rond AOW en zware beroepen. Koolmees is bereid de AOW-leeftijd pas in 2023 naar 67 jaar te brengen, twee jaar later dan nu de planning is. Een andere koppeling met de levensverwachting voor de langere termijn wil hij niet maken. Dat moet een volgend kabinet bepalen.

Om vervroegde uittreding van werknemers met een zwaar beroep mogelijk te maken, is Koolmees bereid de boete op vertrekregelingen voor ouderen te verlagen. De vakbonden willen dat die boete geheel wordt afgeschaft.