Nieuws/Financieel
2797347
Financieel

Claim grondbeleggers bij ex-topman Lavide

Beleggers hoopten hun perceel snel en duur te verkopen.

Beleggers hoopten hun perceel snel en duur te verkopen.

Een groep van 99 grondeigenaren die dachten via de website makelaaringrond.nl kopers te vinden voor hun percelen, beschuldigen voormalig Lavide-ceo Vincent Poorter ervan dat hij hen op basis van bedrog voor duizenden euro’s aan internetadvertenties heeft aangesmeerd.

Beleggers hoopten hun perceel snel en duur te verkopen.

Beleggers hoopten hun perceel snel en duur te verkopen.

In totaal eisen ze een kleine €250.000 terug, plus rente en kosten. Dat blijkt uit een dagvaarding die de stichting Claim Makelaar in Grond bij de rechtbank Noord-Holland heeft ingediend.

Poorter had naast het ceo-schap van het beursgenoteerde Lavide -waarmee hij onder andere een mislukte poging deed een bedrijf van Dirk Scheringa naar beurs te brengen- ook tijd om advertenties te werven voor de website makelaaringrond.nl.

Reputatiebeschadiging

Dat deed hij bij het bedrijf Multirisk waarvan hij aandeelhouder is en tot begin dit jaar bestuurder was. Volgens de advocaat van Multirisk zijn de verwijten ’ongegrond’. Poorter zelf ziet in de claim een poging van zakelijke vijanden om zijn reputatie te beschadigen.

Volgens de dagvaarding benaderde Poorter honderden particuliere bezitters van grond dat ze vaak hadden gekocht in de hoop dat hun percelen na een bestemmingswijziging voor veel geld weer te verkopen. Volgens het contract dat hij met een deel van hen sloot, betaalden de grondeigenaren per perceel €550 ‘inrichtingskosten’, plus maandelijks €50 voor advertenties op zijn website. Aangezien veel klanten meerdere percelen aanboden, betaalden zij vaak meerdere duizenden euro’s.

’Succesvol’

Hoewel daarover niets in het contract stond, zeggen de claimanten door Poorter onder andere te zijn overgehaald met verhalen over ’honderden’ eerdere verkopen en succesvolle beleggersbijeenkomsten. Nadat de contracten waren getekend bleef de voorgespiegelde belangstelling echter uit.

Onder de 280 klanten die de claimstichting zegt te hebben opgespoord, is volgens hen maar één transactie met een derde partij bekend. In de dagvaarding stellen de klagers dat nergens is gebleken dat de beleggersbijeenkomsten die Poorter zei te organiseerde, ooit zijn gehouden.

Patroon zichtbaar

Poorter wijst de aantijgingen van de hand en stelt in een reactie dat er wel degelijk transacties en bijeenkomsten zijn geweest. „Multirisk is een internetbedrijf. Dan zouden ze ook Marktplaats kunnen aanklagen omdat die te weinig aan marketing zou doen”, zegt hij.

Volgens de advocaat namens de claimstichting blijkt uit honderden verklaringen van ontevreden klanten, dat er ’een patroon’ is waaruit blijkt dat zaken werden voorgespiegeld die niet werden waargemaakt. Volgens één van de ontevreden grondeigenaren ’vertelde hij me dat mijn grond wel even verkocht zou worden voor een goede prijs’. „Hij zei dat hij mensen dienst had die bestemmingsplannen bestudeerden.”

Praatje

Volgens de particulier, bleek dat achteraf niet waar. „Het was geld ophalen en niks presteren. Op zijn Westfries gezegd: het verhaaltje is echt, maar het praatje deugt niet.”

Poorter ziet in de claim vooral een poging van een zakelijke vijand om zijn reputatie te beschadigen. Dat zou blijken uit de samenstelling van het bestuur. Daarin zit onder andere een ex-bestuurder van een kinderdagverblijf dat door Lavide is overgenomen. Met hem is Poorter in een bitter juridisch dispuut verwikkeld.