Nieuws/Financieel
2797642
Financieel

CBS: twee miljoen mensen met tijdelijke arbeidsrelatie

Recordaantal flexcontracten

In de bouw wordt veel gebruik gemaakt van flexkrachten.

In de bouw wordt veel gebruik gemaakt van flexkrachten.

De flexibilisering op de arbeidsmarkt zet onverminderd door. Voor het eerst hebben twee miljoen werknemers in ons land een flexibel contract. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de bouw wordt veel gebruik gemaakt van flexkrachten.

In de bouw wordt veel gebruik gemaakt van flexkrachten.

Het afgelopen kwartaal nam het aantal werknemers met een flexibel contract toe met 21.000 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. ,,Bedrijven hebben nog altijd grote behoefte aan flexkrachten”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

,,Veel werkgevers vinden het prettig om met flexibele contracten te werken, zeker als er sprake is van extra werk. Dan is het makkelijker om een uitzendkracht in te huren dan zelf op zoek te gaan.”

Uitzendbranche

Volgens Van Mulligen is de groei van het aantal flexcontracten voor een groot deel toe te schrijven aan de uitzendbranche. ,,Maar ook in sectoren zoals de bouw wordt vaak een beroep gedaan op flexkrachten.”

De hoofdeconoom geeft verder aan dat het aantal vaste contracten is toegenomen met 141.000. Daarmee komt het aantal mensen met een vaste aanstelling uit op ongeveer 5,4 miljoen en dat zijn er 375.000 minder ten opzichte van 2008. ,,We zien dat het aantal vaste contracten verder stijgt nu de economie aantrekt. Die trend is al een tijd gaande.”

Krapte

De werkgelegenheid is afgelopen kwartaal verder gegroeid. Het aantal banen nam opnieuw toe, evenals het aantal openstaande vacatures. De werkloosheid daalde verder tot 348.000. Hierdoor is de arbeidsmarkt bijna net zo gespannen als tien jaar geleden, net voor het uitbreken voor de crisis.

,,Momenteel zijn er 75 vacatures op 100 werklozen. Voor de crisis waren dat 79 vacatures. We zien een enorme krapte in de bouw, vervoer en logistiek. Maar het is veel breder: in bijna alle sectoren is een tekort aan personeel”, aldus Van Mulligen.