Nieuws/Financieel
2797843
Financieel

Column: AEX bodemstampen

Met nog anderhalve maand te gaan in 2018 is het raadzaam om de maandchart van de AEX te consulteren om vast te stellen hoe de verwachte route er uit zal zien richting de jaarultimo. Welnu, uit de titel van mijn column kunt u afleiden dat de index kennelijk eerst moet bodemen om daarna weer noordwaarts te bewegen. Nu zijn er reeds indicaties van bodemstampen, dus hangt er wellicht een slotoffensief van de stier in de lucht?

Al zeer geruime tijd is er sprake van een positieve ondertoon op het lange termijn speelveld van de AEX. Dit kan ik onderbouwen met subjectieve en objectieve technische bevindingen. Zo zie ik al vanaf 2011 een proces van hogere toppen en hogere bodems boven een fier opkrullende gemiddelde lijn. Halverwege 2012 passeerde de index deze 55SMA lijn, mijn trendvolgende indicator. Vanaf circa 325 ging er dus een positieve trendfase van start, sindsdien is de AEX niet meer onder de lijn geweest. Echter, in de afgelopen vier maanden vertonen de bulls vermoeidheidsverschijnselen, inzichtelijk gemaakt door enerzijds de RSI en anderzijds de swingteller. Maar nu wordt het tijd dat de correctie opdroogt en dat een aanvang wordt gemaakt met een slotoffensief richting de jaarultimo.

‘Return of the bulls’

Drie technische bevindingen sturen aan op het afronden van de recente dip, te weten de witte candle van de maand november, de RSI die als spanningsmeter op de 50-lijn rust en de groene steunstrepen op 516 tot 506 in de nabije omgeving. Anders gezegd, bodemstampers zijn actief nipt boven de steunzone om aansluitend de bulls de gelegenheid te geven de uptrend van een nieuwe impuls te voorzien. Zolang er witte candles worden geproduceerd boven 516 kan het vizier worden gericht op krap 577, gelijk aan de recente top en eerste weerstand in het veld. Of het de bulls dit jaar nog lukt om de rode streep te slechten is zeer de vraag, maar laat het huidige bodemproces dan maar de opmaat zijn voor een bullenparade in 2019.

Aan de onderkant van het veld spelen de groene steunstrepen en de gemiddelde lijn een cruciale rol bij het in de race houden van de bulls. Mocht de AEX onverhoopt onder 516 en 506 duiken, dan dreigt er niet direct een trendbreuk, maar dan verpietert het beeld aanzienlijk en zal een vervolg van de uptrend worden uitgesteld.

Trendaankopen

Technisch gezien zijn er dus indicaties waaruit blijkt dat de bulls zich gaan vermannen richting de jaarultimo. Volgens mijn spelregels van het Dashboard Beleggen is er nog sprake van een Resistance conditie ofwel correctie status, maar de huidige charttechnische situatie herbergt koopkansen voor trendvolgende beleggers. Zij volgen de mogelijke bullenparade van 526 tot 577.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.