Nieuws/Financieel
2798488
Financieel

Rome stuurt nieuwe begroting met zelfde cijfers

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie bevestigt de ontvangst afgelopen nacht van een nieuwe Italiaanse conceptbegroting over 2019. In een begeleidende brief schrijft minister Giovanni Tria (Financiën) dat de regering vasthoudt aan haar cijfers. De commissie, die de eerste ontwerpbegroting van de nieuwe populistische regering vorige maand afkeurde, wil geen commentaar geven maar heeft de stukken openbaar gemaakt.

Daaruit blijkt dat Rome een uitzondering van 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) vraagt voor speciale uitgaven in verband met stormschade en de heropbouw van de in augustus ingestorte Morandi-brug in Genua. Ook stelt Tria dat Italië door privatisering van onroerend goed 1 procent van het bbp aan inkomsten zal genereren die worden gebruikt om de staatsschuld te verminderen. Italië handhaaft het begrotingstekort op 2,4 procent van het bbp en haar verwachte groeicijfer van 1,5 procent.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) is niet verrast maar vindt het ,,zeer teleurstellend dat Italië zijn begroting niet aanpast.'' ,,De overheidsfinanciën van Italië zijn uit het lood, en de plannen van de regering leiden niet tot robuuste economische groei. Deze begroting voldoet niet aan de afspraken die we in Europa met elkaar hebben gemaakt. Daar heb ik grote zorgen over. Het is nu aan de Europese Commissie om vervolgstappen te zetten.''

Maandag vergaderen de ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) in Brussel. Officieel staat Italië niet op de agenda maar de kwestie zal hoogstwaarschijnlijk wel aan de orde komen. De commissie komt naar verwachting volgende week met een nieuw oordeel.