2816905
Financieel

Column: Correctie of transitie?

In oktober zakten alle beurzen. Maar was het ook voor iedereen zo’n slechte beursmaand? Nee, de oplettende belegger kan de conclusie trekken dat hier niet zozeer sprake was van een correctie, hoewel deze term vaak werd gebruikt. Er was echter eerder sprake van een transitie.

Natuurlijk, de indices daalden allemaal en de een wat meer dan de ander. Onder de oppervlakte was er echter wel enig onderscheid te maken. De realiteit was dat er wereldwijd met enorme bedragen werd geschoven. Dat proces is overigens al gaande sinds het voorjaar maar kwam in de onrustige oktobermaand in een versnelling.

Groei, groei en nog eens groei

Sinds de crisis zijn we getuige geweest van een spectaculair herstel op de beurzen. Dat werd grotendeels gedragen door aandelen uit de technologiesector. Het waren de aandelen van snelgroeiende bedrijven die beleggers keer op keer aangenaam verrasten met hun omzet- en winstgroei. We kennen ze allemaal; Apple, Google, Microsoft, Facebook, Netflix en Amazon zijn de meest bekende namen. Beleggers in deze aandelen hadden de afgelopen jaren weinig reden tot klagen. Deze zogenaamde groeiaandelen hebben mede door het uitzonderlijk ruime monetaire beleid van de centrale banken optimaal kunnen profiteren van de historisch lage inflatie en rente. De omstandigheden veranderden fundamenteel niet of nauwelijks. Daardoor namen deze groeibedrijven steeds verder in waarde toe omdat hun inkomsten verdisconteerd tegen die lage rente in de toekomst bijna oneindig leken te kunnen groeien met navenant hoge koers/winstverhoudingen tot gevolg.

Einde van een cyclus?

Eens bereikt een economische cyclus een keerpunt. Dat wordt vaak ingeleid door een centrale bank die geleidelijk op de rem gaat staan. Zo verhoogt de Federal Reserve in de Verenigde Staten al enkele jaren stapsgewijs de rente. Het gevolg is een hogere korte rente. Daardoor worden de toekomstige kasstromen van de groeibedrijven, verdisconteerd naar het heden, minder waard. Nu de rente begint op te lopen en de inflatie stijgt lijkt het (weer) tijd te worden voor zogenaamde waarde-aandelen. Waarde-aandelen kenmerken zich door lagere koers/winstverhoudingen, lagere koersen ten opzichte van de boekwaarde en meestal een hoger dividend. Ze genereren kasstromen die stabieler zijn en vaak minder afhankelijk van de economische cyclus. Waar ze in een opgaande cyclus wat achter kunnen blijven, doen ze het juist vaak iets beter in een mindere groeifase van de economie.

Zou het moment aangebroken zijn waarop deze draai gaat plaatsvinden? Na een outperformance van zo’n tien jaar van de groeiaandelen lijkt het er sterk op. En zoals gezegd, het proces is al enige tijd gaande. Terwijl beurslievelingen als Apple en Amazon vorige maand fors corrigeerden tikte bijvoorbeeld het koffie- en chocoladefonds Nestlé de hoogste koers ooit aan. Het is een mooi voorbeeld van een verschuiving van geldstromen. Nutsbedrijven, drank- en voedingsproducenten en farmaceuten zijn al sinds het voorjaar bezig aan een onopvallende doch gestage groei. Meer cyclische sectoren als industriële bedrijven, grondstoffen en zelfs energie maakten een pas op de plaats evenals uiteindelijk ook de veelgenoemde en veelgeroemde techfondsen. Ook aan de schier eindeloze opmars van de zogenaamde FANG-aandelen kwam een einde.

FANG even uit de gratie

Omdat het belang van aandelen als Facebook, Amazon, Netflix en Google zo groot is geworden in de diverse indices gaat hun daling op de beurs niet zonder enig rumoer voorbij. Zo’n beetje iedere belegger had wel een of meer van deze aandelen in zijn portefeuille. En wanneer iedereen tegelijk naar de uitgang wil…. Het betekent naar mijn mening overigens niet het einde van het technologieverhaal. Er is eerder sprake van een nieuwe fase die aanbreekt op het moment dat de animo voor deze fondsen sterk is afgenomen. De koersen zijn juist dan weer interessant voor de echte belegger want de technologische ontwikkelingen waar deze fondsen voor staan gaan gewoondoor. Er hangt tegen die tijd alleen een iets ander prijskaartje aan. Tot het zover is zullen beleggers zich richten op lagere koers/winstverhoudingen, gezonde balansen en aantrekkelijke dividenden.

Martine Hafkamp is algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer.