Nieuws/Financieel
2820608
Financieel

’Overdreven zorgen over hogere rentes in de VS’

De gevolgen van de renteverhogingen door de Fed onder topman Jerome Powell blijven volgens Goldman Sachs beperkt.

De gevolgen van de renteverhogingen door de Fed onder topman Jerome Powell blijven volgens Goldman Sachs beperkt.

Goldman Sachs meent dat beleggers te bevreesd zijn voor de gevolgen van de renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank (Fed). De zakenbank denkt ook niet dat de wereldeconomie in 2020 op een recessie afstevent.

De gevolgen van de renteverhogingen door de Fed onder topman Jerome Powell blijven volgens Goldman Sachs beperkt.

De gevolgen van de renteverhogingen door de Fed onder topman Jerome Powell blijven volgens Goldman Sachs beperkt.

Goldman Sachs erkent weliswaar dat vooral opkomende markten met hun soms hoge dollarschulden geraakt worden door het krappere monetaire beleid in de VS, maar stelt dat reeds elf van de door haar in deze cyclus voorziene dertien renteverhogingen zijn ingeprijsd. Dat betekent dat het aanpassingsproces aan normalere rentetarieven grotendeels voorbij is. Als het grootste risico voor deze visie ziet de bank een substantiëlere oververhitting van de economie, die tot extra renteverhogingen zou kunnen leiden. Dit zou de economieën veel sterker schaden dan de nu voorziene 0,3 procentpunten.

Aangezien steeds meer ontwikkelde economieën volledige werkgelegenheid bereiken, neemt de kans op een wereldwijde recessie vanaf 2020 volgens Goldman Sachs toe. De bank schat deze vooralsnog echter niet hoog in, onder meer omdat de financiële onevenwichtigheden beperkt lijken.

Heel veel zorgen maakt de bank zich ook niet over de Chinese economie, na de groeivertraging in 2018 door de afzwakking van de kredietverlening en de vrees voor een escalerende handelsoorlog. Ze meent dat China’s monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen de gevolgen van de stijgende importtarieven in belangrijke mate zullen compenseren.