Nieuws/Financieel
2832949
Financieel

Matige loonstijging door gebrek aan productiviteit

CPB: we moeten harder werken

Amsterdam - De lonen stijgen maar matig doordat Nederlandse werknemers niet productief genoeg zijn. Als Nederlanders harder werken en bedrijven meer investeren in ict en scholing zou er veel meer ruimte ontstaan voor een fikse loonimpuls.

Die conclusie trekt het Centraal Planbureau (CPB) in een rapport over de Nederlandse lonen dat vandaag verschijnt. De productie per werknemer stijgt al sinds de jaren tachtig niet meer zo hard, maar sinds de crisis is die helemaal in het slop geraakt. CPB-directeur Laura van Geest noemt dit ’een belangrijker verklaring’ voor de stagnerende lonen dan de stelling van vakbonden dat er een steeds groter deel van ons nationaal inkomen naar bedrijven gaat.

Met deze opvallende uitkomst lijkt het CPB het loondebat de kop in te drukken. Niet alleen vakbonden maken zich druk om de geringe salarisstijgingen van de afgelopen jaren, ook economen, premier Mark Rutte en Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) stelden dat de lonen harder omhoog moeten.

Volgens DNB komt de matige loongroei door oprukkend flexwerk. Flexwerkers ondermijnen de positie van vaste krachten en maken het moeilijker riante cao-afspraken te maken. Het Planbureau concludeert nu dat hiervoor geen bewijs is. „Uit het onderzoek van het CPB blijkt niet dat flexibilisering tot structureel lagere lonen heeft geleid.” Ook automatisering en globalisering, waardoor werknemers concurreren met robots en met goedkope Aziatische krachten, is geen sluitende verklaring.

Raadselachtig

Eerder al constateerde het CPB dat het raadselachtig is waarom de lonen achterblijven terwijl veel bedrijven staan te springen om personeel. Vergeleken bij eerdere periodes van krapte op de arbeidsmarkt is de loongroei nu opvallend laag, stelden de rekenmeesters. Dat was reden om de matige loonstijging speciaal te gaan onderzoeken.

De CPB-directeur denkt dat het wel goed komt met de lonen. Uiteindelijk zullen de lage werkloosheid en het hoge aantal vacatures er vanzelf toe leiden dat werkgevers meer gaan betalen. „Bij een krapper wordende arbeidsmarkt komt er vanzelf meer druk op de lonen.”

Lees ook: CPB sust loondebat