Financieel/Geld
2841791
Geld

Steeds minder belasting betaald over erfenis

Partners en kinderen kunnen tot hoge bedragen belastingvrij erven.

Partners en kinderen kunnen tot hoge bedragen belastingvrij erven.

Amsterdam - We zijn de afgelopen jaren steeds minder belasting gaan betalen over erfenissen. Dat komt omdat de vrijstellingsbedragen voor partners en kinderen zijn verhoogd.

Partners en kinderen kunnen tot hoge bedragen belastingvrij erven.

Partners en kinderen kunnen tot hoge bedragen belastingvrij erven.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert maandag onderzoek naar erfenissen. In 2015, de meest recente cijfers, deden 158.000 Nederlanders aangifte voor erfbelasting. Zij gaven €10,3 miljard aan en betaalden daar €1,2 miljard euro aan belasting over. In 2007 ontving de staat nog €1,7 miljard.

In de helft van de gevallen waren de ontvangers van de erfenis de kinderen. In 10% van de gevallen ging het om een partner. Als een echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner de ontvangende partij is, en minder dan €642.194 ontvangt, hoeft diegene geen aangifte te doen.

Vrijstelling

Voor kinderen, ook pleeg-, stief- of klein-, geldt een vrijstelling van €20.371, hoger als het kind gehandicapt is. Een ouder mag €48.242 belastingvrij erven, een ander € 2147. Als de erfenis onder dit bedrag blijft, hoeft geen aangifte worden gedaan.

In 2015 werd in totaal €15,5 miljard nagelaten. Als alle ontvangers onder de vrijstelling vallen, hoeft er geen aangifte te worden gedaan. Maar zodra een van de ontvangers wel aangifte moet doen, moeten ze hun erfenis allemaal aangeven.

Goede doelen

Partners erfden in 2015 gemiddeld het hoogste bedrag: €83.000. Kinderen kregen gemiddeld €34.000. Goede doelen kregen €302 miljoen euro van overledenen, gemiddeld €29.000 per keer. Zij hoeven daar geen belasting over te betalen.

Erfenissen blijven doorgaans in de rijkere gezinnen. Bijna de helft van het geld ging naar de 30% rijkste huishoudens. De 10% rijkste huishoudens kreeg bijna 30% van de netto erfenissen.

Voor 3700 personen was de erfenis in 2015 geen feest. Zij ontvingen een schuld van gemiddeld €23.000.