Nieuws/Financieel
2847718
Financieel

Verkoopbesluit De Volksbank wéér uitgesteld

Het besluit over de verkoop van De Volksbank wordt opnieuw uitgesteld. De overheid geeft het genationaliseerde moederbedrijf van SNS, ASN, Regiobank en BLG Wonen een jaar extra de tijd.

Dat schrijft minister Wopke Hoekstra van Financiën dinsdag in een brief naar de Tweede Kamer, als conclusie op een nieuwe tussenrapportage over de toekomst van De Volksbank. Het besluit over de verkoop van de voormalige banktak van de in 2013 ineengestorte bankverzekeraar SNS Reaal wordt met nog eens een jaar uitgesteld. Dit betekent dat de knoop op zijn vroegst medio 2019 wordt doorgehakt. Zo niet, dan komt er dan een nieuwe voortgangsrapportage.

In 2016 schoof Hoekstra’s voorganger Jeroen Dijsselbloem het besluit over De Volksbank al eens twee jaar voor zich uit. De bank werd toen nog niet klaar geacht voor een privatisering, omdat onder meer de kosten verder moesten dalen, de kapitaalbuffers verhoogd en de strategie verder uitgewerkt. Ook kampten de computersystemen van De Volksbank voor onder meer risicobeheersing en het voorkomen van witwaspraktijken met een achterstand.

Kosten

Hoewel De Volksbank de afgelopen jaren volgens de minister veel vooruitgang op deze vlakken heeft geboekt, moeten met name de kosten verder omlaag om ‘voor de staat acceptabele voorwaarden’ geprivatiseerd te worden. Per verdiende euro moet nog 2,5 cent aan kosten geschrapt worden om de doelstelling van 50 tot 52 cent aan kosten te halen.

Opvallend genoeg huurde De Volksbank dit najaar zakenbank Goldman Sachs in om de mogelijkheid van een verkoop te onderzoeken. Vanwege het grote nutskarakter bij de dochters van het concern, zoekt de bank naar een eigenaarsconstructie waarin de belangen van de eigenaar/eigenaren net zo groot zijn als die van klanten en medewerkers.

Dividend

Omdat dit voor de schatkist niet de hoogste prijs zal opleveren, lijkt de minister te sturen op een hogere winstgevendheid via lagere kosten. Met De Volksbank is afgesproken dat er jaarlijks een rendement van 8% op eigen vermogen gemaakt moet worden, en elk jaar 40 tot 60% van de nettowinst als dividend aan de schatkist over te maken.

Over de eerste zes maanden van dit jaar maakte De Volksbank 8,5% rendement op het eigen vermogen. Met een rendement van 9,1% werd over vorig jaar €190 miljoen aan dividend uitgekeerd aan de staat. Als pure consumentenbank is De Volksbank voor de winst echter gevoeliger voor de economische omstandigheden.