Financieel/Geld
2871364
Geld

Vrouw moet lening met valse paraaf toch aflossen

Amsterdam - Een vrouw wier ex haar handtekening had vervalst onder een kredietaanvraag, blijft verantwoordelijk voor de aflossing hiervan. De vrouw liet de financiën sinds jaar en dag over aan haar ex, en is daardoor mede verantwoordelijk voor de schulden die hij ook in haar naam aanging.

De twee openen begin jaren negentig een gezamenlijke rekening. De man vroeg in 2003 per post een doorlopend krediet van €11.500 aan. In 2004 verhoogt hij dit tot €15.000. Beide keren staan de handtekeningen van de twee partners hieronder.

Vervalsing

Vervalst, blijkt achteraf. De vrouw wist van niks. In 2016, als het stel uit elkaar gaat, doet ze aangifte van valsheid in geschrifte. Ze wil na de scheiding niet vastzitten aan de aflossingsverplichting voor de lening, die intussen is opgelopen tot €18.786.

De aangifte wordt niet in behandeling genomen, waarna de vrouw haar pijlen op de bank richt. Ze vindt dat ING had moeten opmerken dat de handtekeningen bij de aanvragen van het krediet heel anders waren dan bij de opening van de rekening en dient een klacht in bij klachteninstituut Kifid.

Daar krijgt ze echter het deksel op de neus. De vrouw had al sinds 1997 alle financiën overgelaten aan haar ex-partner. Ze had nooit afschriften gezien van het doorlopend krediet en wist ook niet dat spaartegoeden waren uitgegeven.

Eigen verantwoordelijkheid

Volgens ING schond ze daarmee de plicht regelmatig afschriften te controleren, om zo fouten of onzorgvuldigheden te kunnen opmerken. Dat de vrouw twintig jaar niet naar haar tegoeden heeft gekeken, maakt dat de lening haar eigen verantwoordelijkheid is.

’Consument heeft door toegang te verlenen tot haar persoonlijke documenten voor haar ex-partner de mogelijkheid geschapen dat hij buiten haar om en zonder haar instemming met haar vervalste handtekening de kredietfaciliteit kon aangaan en verhogen’, staat in de uitspraak.

Volgens Kifid had de bank wel mogen opmerken dat de handtekening van de vrouw anders was, maar weegt deze nalatigheid niet op tegen de eigen verantwoordelijkheid van de vrouw. Ze komt dus niet onder de lening uit.