Nieuws/Financieel
2882136
Financieel

Column: Goede voornemens

Onder druk wordt bijna alles vloeibaar. Na zeven jaar onderhandelen was de druk om een pensioenakkoord te bereiken hoog opgelopen. Alle betrokken partijen spraken de laatste tijd hun vertrouwen uit over een goede afloop. Maar helaas, het mislukte. Wat de gevolgen zijn voor de houdbaarheid van pensioenen is nu nog onduidelijk.

Ondertussen gaat het kabinet onder druk van de Tweede Kamer onderzoeken of de koppeling tussen de AOW-leeftijd en de levensverwachting kan worden afgezwakt. Dit wordt gezien als een poging om de vakbonden weer aan tafel te krijgen, om zo alsnog tot een pensioenakkoord te komen.

Hoog tijd om mee te veranderen

In de plannen voor het nieuwe pensioenstelsel zou er ook sprake zijn van deelname door zzp’ers. Het nieuwe stelsel moet beter aansluiten op de gewijzigde arbeidsmarkt. Sinds de opkomst van uitzendbureaus vanaf 1960 is er niet meer zo’n grote verandering op de arbeidsmarkt gaande als de laatste jaren.

Nederland wordt gezien als de flexkampioen van de wereld. Dat nieuwe technologie een verstorende werking zou gaan hebben op bestaande bedrijfsmodellen werd al vermoed. Het wordt concreter als uit een onderzoek van het ING Economisch Bureau naar voren komt dat het aantal zzp’ers in Nederland kan stijgen naar 1,8 miljoen. Dat is meer dan 20% van de huidige beroepsbevolking. En daarvan zouden ongeveer één miljoen mensen werkzaam zijn in wat men de kluseconomie noemt, via online platforms zoals bijvoorbeeld Uber, Helpling en Temper. De mate waarin deze prognose uitkomt zal mede afhangen van nieuwe wetgeving die o.a. sociale aspecten voldoende beschermt. Dat is nog lang niet zeker, aangezien eind november bekend werd dat een nieuw regelpakket opnieuw vertraagd is en niet voor 2021 van kracht wordt.

Zelfstandig, maar ook zelfredzaam?

De aantrekkelijkheid om over te stappen van een vaste aanstelling naar zelfstandig is te begrijpen. Maar het hogere netto loon (soms wel twee keer zo hoog) van zzp’ers zorgt ervoor dat ze nu in veel gevallen onvoldoende nadenken over later. Sociale verzekeringen worden al snel als duur ervaren. Pensioenopbouw, dat kost ook geld, kan toch ook later? Wachten en hopen op een nieuw pensioenakkoord? Zelf op tijd starten met dat potje voor later lijkt belangrijker dan ooit. En doe je dat in eigen beheer, dan blijf je flexibel om het eventueel aan te spreken als je het door omstandigheden onverhoopt nodig hebt.

Leef niet alleen nu, kijk vooruit!

Begint deze groep niet op tijd met opbouwen, dan ontstaat er op termijn een groot gat tussen wat men aan besteedbaar inkomen gewend was en waarvan men dan later moet rondkomen. Eerder onderzoek van de Rabobank gaf aan dat 43% van de zzp’ers een pensioentekort tegemoet gaat. Regeren is vooruitzien. Gaat de overheid hierop tijdig voorsorteren om tegen die tijd de nadelige gevolgen voor de rijksbegroting te beperken? Dat kan bijvoorbeeld door een massaal beroep op publieke voorzieningen als huur -en zorgtoeslag te gaan beperken. Kortom, begin in alle rust op tijd wat op te bouwen. Als zzp’er heb je al genoeg onzekerheden.

Patrick Damen werkt ruim 29 jaar in de financiële sector en sinds 1996 bij Robeco Retail. Hij is senior beleggingsadviseur en schrijft over zijn ervaringen en ontwikkelingen op de retailmarkt in Nederland.