Nieuws/Financieel
2889025
Financieel

’Schaf stimuleringssubsidie biomassa af’

Afval van champignonkweek.

Afval van champignonkweek.

UTRECHT (ANP) - De overheid moet een rem zetten op de groeiende vraag naar biomassa als duurzame brandstof. Daarom moet de stimuleringsregeling voor duurzame energie, de zogenoemde SDE-subsidie voor biomassa, worden afgeschaft. Daarvoor pleit de organisatie Natuur & Milieu.

Afval van champignonkweek.

Afval van champignonkweek.

In de huidige plannen van het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot omlaag te brengen, wordt te veel gerekend op biomassa die helemaal niet beschikbaar is, stelt de organisatie. Biomassa is materiaal uit natuurlijke bronnen, zoals hout, mest, mais en afval. Biomassa wordt gezien als een goede vervanger van fossiele brandstoffen.

Volgens Natuur & Milieu is in Nederland jaarlijks ongeveer tweehonderd petajoule aan biomassa duurzaam beschikbaar. In de plannen om te voldoen aan het Klimaatakkoord wordt nu gerekend op nog eens 340 tot 570 petajoule extra in 2030, maar zoveel is helemaal niet beschikbaar. ,,Daarmee wordt het totale aanbod minstens twee tot bijna vier keer overvraagd en worden de plannen van het Klimaatakkoord volstrekt onhaalbaar'', aldus de organisatie.