Nieuws/Financieel
2898959
Financieel

No-dealbrexit kost Nederland €2,3 miljard

Den Haag - Een harde Brexit, een vertrek van het VK uit de EU zonder dat er een deal wordt gesloten over de voorwaarden, kost Nederland de komende jaren in elk geval 2,3 miljard euro. Dat heeft de Algemene Rekenkamer becijferd.

Het gaat daarbij vooral om kosten voor een hogere afdracht aan de EU. „Bij een ’no-deal’ Brexit bedragen de directe financiële kosten voor Nederland in 2019 en 2020 € 1,6 miljard. Ook Nederland zal dan immers moeten bijdragen aan onder andere de compensatie van de wegvallende afdracht van het VK aan de EU”, aldus de Rekenkamer.

Ook ministeries moeten dan meer geld (700 miljoen tot 2023) uitgeven aan het vertrek van de Brexit, bijvoorbeeld aan douanier. De indirecte financiële gevolgen voor de economie zijn nog niet eens meegenomen in deze berekening omdat die onbekend zijn.

Op langere termijn stijgen de Nederlandse EU-afdrachten ook zonder een Brexit. Maar die toename wordt groter als gevolg van Brexit, stelt de Rekenkamer. „De afdracht van Nederland aan de EU zal in 2021 nog eens € 1,25 miljard hoger uitvallen en vanaf 2026 draagt Nederland ongeveer € 2,5 tot € 3 miljard per jaar extra bij in het geval van Brexit. Als het VK de Europese Unie door middel van een akkoord verlaat dan valt het genoemde bedrag voor 2021 per saldo € 0,5 miljard lager uit.” Op die manier kan het uitblijven van een akkoord tot nog hogere kosten dan de som van 2,3 miljard leiden.

De Rekenkamer constateert ook dat de douane niet klaar is voor een harde Brexit op 29 maart volgend jaar, de uittreeddatum van het VK. „Dat betekent dat de Douane prioriteiten moet stellen met de beschikbare capaciteit en dus keuzes moet maken in de handhaving. Bij een ’no-deal’ Brexit heeft de Douane 928 fte extra nodig. De Algemene Rekenkamer stelde bij de afronding van haar onderzoek vast dat de Douane op 29 maart 2019 300 extra fte verwacht te hebben aangenomen.”