Nieuws/Financieel
29005205
Financieel

’Koopkrachtstijging is een illusie’

Het kabinet mikt op een klein koopkrachtplusje.

Het kabinet mikt op een klein koopkrachtplusje.

Den Haag - Het kabinet laat zich van haar goede kant zien met de plannen voor investeringen en koopkrachtverbetering. Dat zeggen vakbonden en werkgevers in reactie op de Troonrede. Toch zijn ook grote twijfels over hoe de plannen zullen uitpakken.

Het kabinet mikt op een klein koopkrachtplusje.

Het kabinet mikt op een klein koopkrachtplusje.

„Roepen dat de koopkracht gaat stijgen is een volstrekt ongeloofwaardig verhaal”, zegt Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie. „De gemeentelijke en provinciale belastingen schieten omhoog en dat voelt iedere Nederlander direct in de portemonnee.”

Donkere wolk

Vakbond CNV is positief over de plannen, maar kijkt ook verder dan de koopkrachtverbetering. „Feit blijft dat de coronacrisis als een donkere wolk boven de Nederlandse economie hangt”, zegt voorzitter Piet Fortuin. „We zien meer dan een half miljoen werklozen tegemoet. Dit geeft deze zonnige dag een nare afdronk.”

FNV is blij met de investeringen, maar noemt het nu van groot belang dat mensen hun werk behouden. „Het kabinet moet er bij de uitwerking van het steunpakket voor zorgen dat de investeringen ten goede komen aan de mensen die het werk doen, zij zijn de ruggengraat van onze economie”, zegt voorzitter Han Busker.

Ook vakbond VCP roept op om vooral te investeren in baanbehoud. „Het kabinet kiest er terecht voor om in tijden van corona het begrotingstekort op te laten lopen. De komende tijd is het zaak die koers zoveel mogelijk vast te houden en in zetten op werkgelegenheid”„ aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Dode mus

Ouderenbond ANBO is kritisch en vreest dat de lastenverlichting een dode mus is. „Heel veel zaken zijn nog niet uitgewerkt”, zegt directeur Liane den Haan. „In het pensioenakkoord zitten bijvoorbeeld nog heel veel onzekerheden. Ook is de dreiging dat de pensioenen gekort worden nog niet van de baan. Een verdere daling van de koopkracht van miljoenen gepensioneerden is wat ons betreft onacceptabel.”

Voor zzp’ers is het dit jaar een sobere Prinsjesdag, aldus belangenorganisatie PZO. Directeur Margreet Drijvers noemt het ’verbijsterend’ dat in crisistijd de zelfstandigenaftrek versneld wordt afgebouwd. „Juist in deze tijden moeten we het ondernemerschap stimuleren en niet straffen. Met deze maatregel treft het kabinet alle ondernemers. Ook de ondernemers die helemaal niet kunnen worden vergeleken met werknemers en die garant staan voor veel werkgelegenheid’, aldus Drijvers.

Werkgevers

Werkgevers zijn blij met de keuze van het kabinet om volgend jaar te investeren, maar er is ook kritiek.

„De begroting gaat helpen investerend uit de crisis te komen en geeft vertrouwen,” zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in een gezamenlijke reactie. „De gebruikelijke reflex in een crisis is bezuinigen en zwaarder belasten van burgers en bedrijven, nu wordt gekozen voor investeren en dus voor banen.” zegt Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW. „Dat vinden wij heel verstandig.”

Voor mkb’ers is het zeker nog niet allemaal ’halleluja,’ aldus Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland. „Met het coronapakket en bijvoorbeeld de verlaging van de vennootschapsbelasting kunnen we veel meer mkb’ers komende jaren een zetje in de rug geven. Maar fiscale maatregelen tegen familiebedrijven, de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek en het feit dat er nog steeds onbedoeld ondernemers buiten de corona-steunmaatregelen vallen, helpen niet.”

Ondernemersorganisatie ONL is positief over de plannen van het kabinet, zegt voorman Hans Biesheuvel. „De overheid komt het bedrijfsleven in de Miljoenennota tegemoet met verschillende stimulerende maatregelen. Met focus op lastenverlichting en een flinke stimulans op investeringen, is de boodschap helder: de economie moet op gang, mouwen opstropen en er tegenaan.”

Teleurgesteld

Ondernemersorganisatie FME is ’zeer teleurgesteld’ dat er niet meer werk is gemaakt van een leven lang leren. „Er wordt weliswaar flink geïnvesteerd in innovatie via het Nationaal Groeifonds, dat heeft alleen zin als er ook voldoende technologisch bij- en omgeschoolde medewerkers zijn. Het zijn de mensen die de investeringen omzetten in nieuwe technologieën en producten,” zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé. “We moeten ons uit de crisis innoveren en daarvoor hebben een goed opgeleide beroepsbevolking nodig. Die is er in de technologische industrie nu nog steeds onvoldoende.”

„De voortdurende coronacrisis en het verslechterende internationaal handelsklimaat slaan steeds diepere deuken in de financiële weerbaarheid van bedrijven”, zegt directeur Machiel van der Kuijl van ondernemersvereniging Evofenedex. „Dan is het goed in de troonrede te horen dat het kabinet er voor kiest volgend jaar te investeren en tegelijkertijd met fiscale maatregelen stimuleert dat bedrijven kunnen investeren.”

Uitvoerbaarheid

Bouwend Nederland uit zorgen over de uitvoerbaarheid van de plannen. „De maatregelen helpen om de werkgelegenheid in onze sector te behouden en maakt de coronacrisis minder diep,” vindt voorzitter Maxime Verhagen. „Maar zonder oplossing van het stikstofprobleem blijft het risico bestaan dat de besluiten niet kunnen worden uitgevoerd.” Ook vinden de bouwers dat startersleningen moeten verruimd en dat gemeenten meer geld moeten krijgen om achterstallige onderhoud aan te pakken.

Werkgevers in de chemische industrie zijn positief over de groene ambities van het kabinet, maar wijzen vooral op de aangekondigde CO2-heffing. „Het kabinet doet een voorstel voor een nationale heffing, maar dat is ambitieuzer dan het reductiedoel in Europa,” zegt Bernard Wientjes, voorzitter van branchevereniging VNCI. „Een Europese en uiteindelijk wereldwijde aanpak is de meest effectieve en efficiënte aanpak van het klimaatprobleem. Het is dan ook goed nieuws dat de Europese Commissie morgen naar verwachting met een behoorlijke aanscherping komt.”

Noodplan

De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) wil dat er een noodplan komt om de volgens de instantie 661.500 woningzoekenden van een passend onderkomen te voorzien. „Die teller mag niet langer oplopen. Zij hebben circa 315.000 nieuwe woningen nodig”, stelt NVM-voorzitter Onno Hoes. „De woningnood staat wel op de politieke agenda, maar nog lang niet hoog genoeg. Het lijkt wel alsof de échte urgentie nog niet gevoeld wordt.”

Banken zijn teleurgesteld over het niet doorgaan van de verlaging van de vennootschapsbelasting voor grotere bedrijven. “Banken zijn zeer gemotiveerd om hun rol te blijven spelen in deze uitzonderlijk moeilijke tijden,” reageert NVB-voorzitter Chris Buijink. „Mede door het doorzetten van de kredietverlening bij hogere risico’s is het onvermijdelijk dat banken daarbij verliezen zullen lijden en de winstgevendheid onder druk zal staan. En dan is het jammer dat de lasten die het kabinet banken oplegt, onverminderd hoog blijven.”