Financieel/Ondernemen
2903931
Ondernemen

Vraag & antwoord

Hoe handel ik klacht over onzedelijk gedrag af?

Vorige week hebben we op kantoor Sinterklaas gevierd met cadeautjes, muziek, een hapje en een drankje. Twee administratief medewerkers dansten al een tijdje – naar het scheen heel gezellig - vrij intiem met elkaar. Toen sloeg de sfeer ineens om. Zij sloeg hem en liep boos weg. De volgende ochtend sprak ik haar. Zij vertelde dat haar collega haar onzedelijk heeft betast. Wat moet ik doen?

Eigenlijk moet een werkgever een protocol en een klachtencommissie hebben voor dit soort gevallen. Als een werkgever (nog) geen protocol of commissie heeft, dan is het goed om ad hoc een commissie in te stellen. Die kan bijvoorbeeld bestaan uit de directeur, een OR-lid en een (externe) jurist. Met elkaar kunt u dan bepalen welke stappen moeten worden genomen. Daarbij moet de objectiviteit altijd hoog in het vaandel staan, zowel ten opzichte van de klager als ten opzichte van de beklaagde. Er zal eerst onderzoek gedaan moeten worden naar het gebeurde. Beide betrokkenen moeten (apart) gehoord worden, maar misschien ook wel wat collega’s. Als duidelijk is wat er is voorgevallen, dan zal moeten worden beslist over de maatregelen die ten aanzien van de ene of de andere of beide collega’s genomen moeten worden.