Financieel/Geld
2903973
Geld

Zorgverzekering: vijf tips voor gezinnen

Als ouders kom je soms helaas op heel andere afdelingen van het ziekenhuis.

Als ouders kom je soms helaas op heel andere afdelingen van het ziekenhuis.

Amsterdam - Een zorgverzekering voor jezelf kiezen is al moeilijk genoeg, voor een heel gezin alles goed regelen lijkt bijna onmogelijk. Hoe moet je jezelf en je kinderen verzekeren? En kun je nog een beetje besparen?

Als ouders kom je soms helaas op heel andere afdelingen van het ziekenhuis.

Als ouders kom je soms helaas op heel andere afdelingen van het ziekenhuis.

De redactie van De Financiële Telegraaf helpt graag een handje met deze vijf tips.

Scheiden

Als je een partner hebt, loont het soms om te scheiden. Niet van bed en tafel of voor de wet, maar gewoon, van zorgverzekering. Want nergens staat dat je als partners dezelfde zorgpolis moet hebben, of zelfs maar bij dezelfde verzekeraar moet zitten.

Als jij nooit iets mankeert, en je partner om de haverklap een infectie oploopt of een been breekt (of andersom), dan heeft de een genoeg aan de meest simpele budget-internet-polis, en kun je voor de ander een wat ’luxere’ verzekering afsluiten, met bijvoorbeeld gecontracteerde zorg bij die ene fysiotherapeut.

Waar de kinderen dan verzekerd worden is dan een peulenschil: bij de best verzekerde ouder. Want de meeste zorg die kinderen nodig hebben is gratis meeverzekerd op de polis van (een van) de ouders.

Kinderziektes

De meeste zorg voor kinderen is meeverzekerd bij de ouders, maar niet álle zorg. Een van de uitzonderingen: adhd-medicijnen. Sterker nog, die worden door betrekkelijk weinig verzekeraars vergoed.

Bij CZ moet je de meest uitgebreide aanvullende polis kiezen om maximaal 250 euro per jaar aan adhd-medicatie vergoed te krijgen. Bij Menzis zit de adhd-vergoeding in de duurste twee aanvullende pakketten. Marktleider VGZ vergoedt helemaal geen adhd-medicijnen.

Is het niettemin slim om zulke aanvullende polissen af te sluiten? Nou, dat hangt ervan af. Als je het alleen voor de adhd-medicijnen doet, is het slimmer om de polis niet af te sluiten, en de bespaarde premie te gebruiken om zelf de medicijnen te kopen. Ga je ook een beroep doen op bijvoorbeeld de zeer uitgebreide fysiotherapiedekking in hetzelfde pakket, dan is het mooi meegenomen dat de adhd-medicijnen ook worden vergoed.

Beugelbekkie

Hoeveel kinderen er precies met een beugel rondlopen is moeilijk te zeggen – online circuleren schattingen van één op de drie tot bijna de helft. De kans is dus niet te verwaarlozen dat ook jouw kind vroeg of laat gaat ’beugelen’. In een paar jaar tijd kost dat zo duizenden euro’s. En dan volgt direct de vraag: alvast verzekeren, of niet?

Ook voor orthodontie heb je een aanvullende verzekering nodig – de basisverzekering vergoedt alleen gebitscorrecties bij ernstige groeistoornissen rond de mond, en reguliere tandartszorg voor minderjarige kinderen.

De meeste verzekeraars hebben een beugelpolis in huis, maar aan de vergoedingen zijn regels gebonden. Soms wordt maar een deel (80%) van de behandeling vergoed, soms maar maximaal een bepaald bedrag (500 euro, 1000 euro, 2500 euro per vier jaar), soms maar een deel van de behandeling tot een bepaald maximumbedrag.

Verzekeraars eisen soms dat je eerst een jaar premie betaalt, voordat je recht krijgt op een beugelvergoeding. Ook hier is het dus raadzaam om de rekenmachine erbij te pakken: loont het om maandelijks een paar tientjes aan de verzekeraar over te maken, bijvoorbeeld vanwege het zorgpakket als geheel, of kun je beter zelf gaan sparen voor de beugel?

Pakket

Van de ’grote vier’ hebben CZ en VGZ speciale aanvullende gezinsverzekeringen. VGZ heeft er zelfs twee. De dekking van die polissen zit vooral op het gebied van orthodontie, tandartskosten, brillen en fysiotherapie.

Maar er zijn nog meer extraatjes: de mogelijkheid om in het ziekenhuis te bevallen van een kind (normaal alleen vergoeding bij medische noodzaak), een kraampakket van de verzekeraar, of juist anticonceptie, en logeren in een Ronald McDonald Huis – als daar onverhoopt reden voor is.

Het Gezin Basis-pakket van VGZ gaat nog wel qua premie – iets meer dan twee tientjes per maand – maar de CZ-gezinspolis en de uitgebreide VGZ-polis zijn van een hogere prijsklasse. Vraag jezelf af voordat je zo’n pakket afsluit: hoe groot is de kans dat je zo veel aanvullend verzekerde zorg nodig hebt, dat de betaalde premie lager is dan de zorgkosten?

Speciaal geval

Vaak zal het het goedkoopst zijn om de zorg voor je kinderen zelf te betalen, en je niet extra (duur) te verzekeren. Maar soms moet de verzekering van je kind wél iets speciaals zijn – en vaak om de verkeerde reden. Want de vergoedingen voor de ouders zijn dezelfde als die voor de kinderen, maar de beperkingen zijn dat ook. Bijvoorbeeld in zorgkeuze.

Een kind dat speciale zorg nodig heeft, op een speciale plek, kan soms maar bij een paar verzekeraars terecht, en dan alleen nog maar bij de restitutiepolis, die vaak ruimere vergoedingen biedt. Verlies dat bij het afsluiten van een verzekering van je gezin liever niet uit het oog.