Financieel/Ondernemen
2913391
Ondernemen

Kleine groep grote bedrijven krijgt te veel macht

Zorgen om platformeconomie

Amsterdam - Nederlanders maken zich zorgen om de huidige platformeconomie waar consumenten en ondernemingen op digitale platforms zaken met elkaar doen. Ze zien daarnaast ook veel voordelen. Een grote meerderheid verwacht daarom dat platforms in de toekomst alleen maar belangrijker worden.

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar de vraag hoe Nederlanders de huidige platformeconomie ervaren. Veel mensen vinden dat er op dit moment onvoldoende evenwicht is tussen enerzijds de belangen van de platforms en anderzijds de belangen van consumenten, werknemers, ondernemers en burgers. Ze hebben het idee dat een kleine groep grote bedrijven steeds meer grip krijgt op de samenleving.

Zestig procent van de Nederlanders vindt dat, ondanks de recent ingevoerde AVG-regelgeving, de privacy van consumenten in de platformeconomie onvoldoende gewaarborgd is. Eén op de vier consumenten meent dat zijn gegevens bij platformbedrijven minder veilig zijn dan bij ’gewone’ bedrijven.

Toch kleven er niet alleen nadelen aan de platformeconomie. Eén op de drie Nederlandse consumenten geeft aan dat platforms de zoektocht naar producten en diensten makkelijker maken. Ruim twintig procent zegt dat platformbedrijven bruikbare diensten aanbieden die niet eerder bestonden of relatief duur waren. Nederlanders zetten platforms met name in voor hun sociale contacten, het kopen en verkopen van producten en het boeken van een reis.

Om de platformeconomie eerlijker en concurrerender te maken, is volgens ruim zestig procent meer regelgeving en toezicht nodig. Velen geven bovendien aan liever gebruik te willen maken een Europees platformbedrijf dan van een Amerikaanse of een Chinese onderneming. Europese platforms bieden volgens de ondervraagden een beter zicht op het gebruik van hun data en hebben meer aandacht voor de belangen van bijvoorbeeld lokale, kleinere ondernemingen.