Nieuws/Financieel
2915758
Financieel

Woningbouw in Amsterdam naar record

De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens

De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens

Amsterdam heeft opnieuw een woningbouwrecord gebroken. In het afgelopen jaar zijn 8639 nieuwe woningen in aanbouw genomen. In 2017 waren dat er nog 7264, toen ook al een record. De afgelopen 25 jaar is niet eerder een start gemaakt met de bouw van zoveel huizen.

De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens

De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens

Een groot deel aan woningen waarvan de eerste steen is gelegd, betreffen koophuizen (2948). Dit is ruim boven het gemiddelde van 2000 koopwoningen die sinds 1994 per jaar in aanbouw zijn genomen. Hiermee wordt voorzien in een grote vraag naar koopwoningen in de stad, meldt wethouder Laurens Ivens (SP).

Huurwoningen

Ook verrijzen 1152 middeldure huurwoningen en 1423 dure huurwoningen. Vorig jaar is door de Amsterdamse raad dat er elk jaar 1500 middeldure huurwoningen met een huur tussen de €710,68 en €985 per maand in aanbouw worden genomen.

Woningcorporaties zijn in 2018 gestart om 1801 sociale huurwoningen te bouwen. Het gaat om 1525 sociale huurwoningen en 276 studentenwoningen. Dat is ruim boven de afgesproken 1200 woningen die per jaar in aanbouw moeten worden genomen. Ook zijn 4372 huurwoningen met een huur onder de €710,68 per maand in aanbouw genomen. Het gaat om 1231 permanente studentenwoningen, 1885 overige sociale huurwoningen, 1251 tijdelijke woningen voor studenten/jongeren en 5 onzelfstandige woningen.

Woningnood

Wethouder Ivens zegt dat zelfs met dit huidige bouwrecord de woningnood niet wordt opgelost. „Daarom gaan we de komende jaren op deze weg door. Dit zal niet makkelijk zijn, maar alle Amsterdammers verdienen een betaalbaar huis.” Hij wil de komende jaren vooral focussen op de bouw van sociale en middeldure huurwoningen en niet meer op kooppanden. „De komende jaren ligt de nadruk nog meer op de bouw van sociale en middeldure huurwoningen om Amsterdam betaalbaar te houden voor bijvoorbeeld onderwijzers en verplegers. Samen met het Rijk zoeken we naar mogelijkheden om ook de huren van vrije sector huurwoningen betaalbaar te houden.”

Volgens de Woonwethouder zijn er genoeg plannen en bouwgrond om jaarlijks in totaal minimaal 7500 woningen te bouwen (waarvan 2500 sociale corporatiewoningen en 1670 woningen in het middeldure huursegment). „Amsterdam is bereid daar fors in te investeren. Wel is het noodzakelijk dat er voldoende bouwvakkers zijn en dat er voldoende investeringscapaciteit van corporaties is.”