Nieuws/Financieel
2928536
Financieel

DNB somberder over economie

De Nederlandse economie groeit komend jaar minder uitbundig dan enkele maanden geleden nog gedacht. Maar de werkloosheid stevent nog steeds af op een bijna-laagterecord.

Dat blijkt uit de economische ramingen die De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag heeft gepubliceerd. In juni rekende DNB nog op 2,2% groei in 2019. Die raming is omlaag bijgesteld naar 1,7%. ING gaat uit van een groei met 2%, DNB is dus somberder. „Door de afnemende wereldgroei en toenemende onzekerheden zijn de economische vooruitzichten voor het eurogebied minder gunstig dan een half jaar geleden.”

Vooral exporterende bedrijven zullen deze afkoelende wereldeconomie merken. De export neemt volgend jaar met 3,2% toe, terwijl in juni nog op een exportgroei met 4,3% was gerekend.

Hoogconjunctuur

DNB is niettemin zeer positief over de Nederlandse economie. Nog altijd is sprake van ’hoogconjunctuur’. Wel liggen de hoogtijdagen weer achter ons. „De recente afname van de kwartaalgroei van het bbp indiceert dat de economische groei geleidelijk vertraagt naar een normaler groeitempo, dat min of meer overeenkomt met de potentiële, trendmatige groei.”

De werkloosheid komt op een zeer laag peil van 3,6% uit volgend jaar. „Dat is op 2001 na, toen de werkloosheid 3,3% bedroeg, het laagste percentage in 45 jaar.” De personeelsschaarste begint steeds meer ondernemers parten te spelen. „In het vierde kwartaal van 2018 rapporteerde bijna 26% van de ondernemers een tekort aan arbeidskrachten als productiebelemmering.”

Prijzen omhoog

De lonen trekken volgend jaar aan, maar die kunnen amper de prijsstijgingen compenseren. De cao-lonen stijgen komend jaar 2,6%, zo verwacht DNB. De prijzen gaan echter 2,7% omhoog. Dat komt voor een belangrijk deel doordat de btw stijgt en de energiebelasting omhoog gaat. Zonder die belastingstijgingen zou de inflatie slechts 1,6% bedragen.