Nieuws/Financieel
2955386
Financieel

Column: VS krijgt voorkeur in 2019

De Amerikaanse regering heeft een paar economische troeven in handen die in 2019 uitgespeeld kunnen worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om het voornemen om meer te investeren in onder andere infrastructurele projecten, om hogere overheidsuitgaven aan met name defensie en om de onverminderd sterke consumentenbestedingen als een resultante van de lage werkloosheid.

Na de midterm verkiezingen hebben de Democraten de meerderheid in het Amerikaanse parlement weer in handen. Zij zijn er voorstander van om meer te investeren in de verouderde infrastructuur en zullen aan een verdere verhoging van het schuldenplafond de voorwaarde verbinden dat er meer geld zal worden uitgegeven aan infrastructurele projecten. Tenslotte zijn analisten gematigd positief over de verwachte winstontwikkeling van de Amerikaanse ondernemingen. Gemiddeld genomen wordt er uitgegaan van een stijging van de bedrijfswinsten van 10 procent.

Bedreigingen

De twee voornaamste bedreigingen voor de economische groei in de Verenigde Staten zijn een niet passend monetair beleid van de centrale bank en een escalatie van de handelsoorlog met China. Dit jaar heeft de Fed vier maal een renteverhoging doorgevoerd. Voor 2019 zullen eventuele rentestijgingen afhankelijk zijn van de economische omstandigheden en de inflatieverwachtingen. Halverwege volgend jaar zal duidelijk worden of de fiscale stimuli daadwerkelijk zorgen voor aanhoudende economisch groei tot na 2019 of dat het strakkere monetaire beleid van de Fed en de afbouw van de grootte van haar balans (vermindering van de liquiditeit) de economische groei zullen vertragen.

Momenteel zijn de onderhandelingen over het komen tot een oplossing in het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten gaande. Als deze op niets uitlopen zou de neerwaartse spiraal van vergeldingsmaatregelen Trump en de rest van de wereld weleens duur kunnen komen te staan. Uit onderzoek blijkt dat een verhoging van de heffingen tot 25 procent op alle goederen die tussen beide landen worden verhandeld, de groei van zowel de Amerikaanse als de Chinese economie met ruim 2 procent zal afremmen.

Als Trump de ambitie heeft om in 2020 herkozen te worden als president dan kan hij zich geen economische groeivertraging permitteren en zal hij zeer waarschijnlijk proberen om binnen afzienbare tijd handelsovereenkomsten met zowel China als de Europese Unie af te sluiten.

Europa

Daar komt bij dat de politieke onzekerheden in Europa toenemen. De kans op een wanordelijk vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie wordt, na het uitstellen van de stemming in het Britse parlement, groter. In Italië zal het blijven rommelen en de twee grootste voorstanders van het Europese project, Angela Merkel en Emmanuel Macron, gaan het nieuwe jaar in met politiek verzwakte posities in eigen land. Merkel trekt zich terug uit de politieke arena en het politieke blazoen van Macron is behoorlijk aangetast door de ’gele hesjes’-beweging. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het vertrouwen van beleggers in de Europese aandelenbeurzen onder druk staat.

China

Het voortdurende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten is ingegeven door de fundamenteel veranderde houding van de Amerikaanse regering ten opzichte van China. Het Amerikaanse economische beleid was in het verleden gebaseerd op constructieve samenwerking. Sinds het aantreden van Trump is er echter sprake van een protectionistisch economisch beleid om te proberen te voorkomen dat China een (nog) groter concurrentievoordeel krijgt op de gebieden van Artificiële Intelligentie, quantuminformatica en biotechnologie. Beleggers, en zij niet alleen,hebben moeite om deze fundamentele verandering in de relatie tussen Amerika en China goed in te schatten.

Inschatting

Het bovenstaande in ogenschouw nemende lijkt het reëel te veronderstellen dat volgend jaar de Amerikaanse aandelenmarkten beter dan andere regio’s zullen presteren wat betreft omzetgroei en stijging van de winst per aandeel. Wat mij betreft blijven de Verenigde Staten voor beleggers binnen een goed gespreide portefeuille dan ook een belangrijke ’place to be’.

Martine Hafkamp is algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer.