Financieel/Geld
2955453
Geld

Verzekeraar: één pruik in de wc oké, maar twee?

Een vrouw beweert twee dure pruiken te hebben doorgespoeld. Dit zijn niet de pruiken uit het verhaal.

Een vrouw beweert twee dure pruiken te hebben doorgespoeld. Dit zijn niet de pruiken uit het verhaal.

Amsterdam - Een vrouw die beweerde dat haar zoontje in 2014 haar pruik tijdens een bezoek aan het toilet van haar hoofd trok, waarna hij de pruik van schrik doorspoelde, kreeg bijna tweeduizend euro vergoed van haar inboedelverzekering. Maar toen in 2016 exact hetzelfde gebeurde, gingen alle alarmbellen af.

Een vrouw beweert twee dure pruiken te hebben doorgespoeld. Dit zijn niet de pruiken uit het verhaal.

Een vrouw beweert twee dure pruiken te hebben doorgespoeld. Dit zijn niet de pruiken uit het verhaal.

Toen de verzekeraar aankondigde beide claims te willen onderzoeken, wilde de vrouw aanvankelijk haar tweede claim intrekken. De verzekeraar ging daar niet in mee en stelde het onderzoek in.

Er werd onder meer een reconstructie uitgevoerd. Hierbij bleek een vergelijkbare pruik niet door de wc te spoelen, maar vast te blijven zitten. De vrouw had haar haarstuk er dus weer uit kunnen trekken.

Synthetische pruik

Bij nader onderzoek bleek de vrouw ook goedkopere synthetische en dure echte pruiken te bezitten. Ze kon niet aannemelijk maken dat tweemaal een dure, echte pruik door de wc zou zijn verdwenen.

De aankoopfactuur die ze de eerste keer overhandigde – van €1995 – bleek achteraf vervalst. Ze kreeg toen, met aftrek van €100 eigen risico, €1895 vergoed.

Vergelijkbaar

De verzekeraar zegde de verzekering op. De claim werd niet vergoed, ook wilde de verzekeraar de eerste uitkering van €1895 terug en de onderzoekskosten van ruim €2000. Daaronder viel ook de pruik van €181,50.

De verzekeraar heeft de vrouw ook voor vier jaar aangemeld in het klachtenregister. Dit betekent dat het moeilijker voor haar is een nieuwe verzekering af te sluiten of een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen.

Onderzoekskosten

De vrouw trok haar tweede claim in, maar weigerde de eerste uitkering terug te betalen. Ze maakte ook bezwaar tegen de onderzoekskosten en de opname in het klachtenregister. Een schikkingsvoorstel door de verzekeraar wees ze af en ze stapte naar klachteninstituut Kifid.

Het Kifid oordeelt in een niet-bindend advies dat de verzekeraar de eerste claim terecht terugvordert. De vrouw kan niet bewijzen ooit €1995 voor de pruik te hebben betaald. Sterker nog, het lijkt erop dat de pruik die in 2014 verdween, slechts iets meer dan €700 kostte. Opname in het klachtenregister is daardoor ook terecht.

De verzekeraar kan echter niet genoeg hard maken ruim €2000 aan onderzoekskosten te hebben besteed, waardoor deze claim vervalt.