Financieel/Ondernemen
2996968
Ondernemen

Vraag & antwoord

Moet ik loon vuurwerkslachtoffer doorbetalen?

Vorige week heeft één van mijn medewerkers zich ziek gemeld. Hij heeft in de Nieuwjaarsnacht met een stel vrienden vuurwerk afgestoken. Met zijn dronken hoofd heeft hij geprobeerd een lont aan te steken dat al brandde. De vuurpijl heeft zijn hand beschadigd en zijn ogen. Hij ligt in het ziekenhuis. Ik neem toch aan dat ik deze man geen loon hoef te betalen tijdens zijn afwezigheid.

Helaas, het loon van deze man zal wel moeten worden doorbetaald tijdens zijn afwezigheid als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid. Hoofdregel is dat een zieke (arbeidsongeschikte) werknemer recht heeft op loondoorbetaling.

De oorzaak van de ziekte of arbeidsongeschiktheid speelt daarbij slechts een ondergeschikte rol: alleen als sprake is van opzettelijk veroorzaakte arbeidsongeschiktheid hoeft de werkgever het loon niet door te betalen. Maar van opzet is niet zomaar sprake. De opzet moet namelijk gericht zijn op de ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Dat betekent dat de werknemer de bedoeling moet hebben gehad om bij het afsteken van het vuurwerk zijn hand en zijn ogen te beschadigen, zodat hij daardoor niet zou kunnen werken. Dat is niet erg waarschijnlijk. Bovendien is het aan de werkgever om de opzet aan te tonen. Dat is bijkans onmogelijk.

Meer van deze artikelen? Meld je hier aan.