Nieuws/Financieel
3001382
Financieel

Column: Apple’s technische route

Het aandeel Apple staat nogal in de belangstelling, er zijn fundamentele ontwikkelingen gaande waar ik mij verder niet mee zal bemoeien. Waar ik wel een oordeel over kan geven, is het technische plaatje. Ik zal aangeven dat beleggers de recente koersval hadden kunnen mijden en dat er nu eerst een redelijk herstel zal komen om binnenkort zo mogelijk definitief afscheid te nemen van stukken in portefeuille.

Ik neem u mee naar augustus 2016 toen de koers de gemiddelde lijn opwaarts passeerde rond een koers van $100, er startte toen een stijgende trendfase. Sindsdien is de koers niet meer onder mijn trendvolgende indicator gedoken, de $55 SMA gemiddelde lijn die regelmatig dienst deed als dynamische trendlijn. Met de regelmaat van de klok werden er uitstekende upswings op de grafiek achtergelaten tot het hoogtepunt op ruim $232 in september vorig jaar. Een geweldige prestatie van de bulls, maar toen kwam de klad er in.

Correctie en overgang

Dat er op ruim $232 getopt zou gaan worden, werd door een drietal technische bevindingen geïndiceerd. De afstand met de SMA lijn was relatief vrij groot, een aanwijzing van lichte overspannenheid. Dit ging gepaard met een swingtellerstand van +9, veelal een betrouwbare indicatie van topvorming. Bovendien stond de RSI als spanningsmeter boven de OB-lijn, een objectieve meting van overdreven enthousiasme. Voor dynamische en actieve beleggers mag dit aanleiding zijn om deels wat winsten te verzilveren. Vervolgens ging een correctie van start, keurig begeleid door de swingteller in een rode stand. Volgens mijn Dashboard spelregels is dit een Exit Long conditie, dus uitstappen. Dat de correctie naadloos overging in een negatieve overgangsfase, candles onder de SMA lijn in een doortellende swingteller, was niet te voorzien. De correctie ging over in een breakout beweging, voor twijfelaars het moment om alsnog uit te stappen.

Breakout en pullback

Goed, de breakout was een feit, de koers werd rap onderuit gehaald in een volledige downswing tot $140+ aan toe. Inmiddels is een nieuwe downswing gaande, maar ook de RSI onder de OS-lijn, dus thans lijkt er sprake van wat overshooting in de buurt van de groene strepen op $147 en $139+, toeval of niet?

Na een breakout volgt er normaal gesproken een pullback, ofwel een reactie op de forse berentikken, teneinde de recente trendbreuk te valideren. Dit impliceert dat er nu eerst een opleving moet komen richting de ingetekende Fibo grid rond $176 tot $187, dit laatste niveau is een 50% Fibo retracement en tevens SMA weerstand. Vanaf de huidige koers rond $150 toch een leuk ritje.

Nu wachten

Actieve beleggers hadden dus al afscheid genomen van hun aandelen, twijfelaars hebben ook kansen gehad en zij die hebben gewacht en gehoopt, zitten nu met de gebakken Apple’s. Als zij alsnog de technische route willen volgen, dan zouden ze kunnen overwegen om de pullback af te wachten en bij duidelijke signalen van topvorming onder de gemiddelde lijn de laatste kans te grijpen om stukken weg te doen. Want na een correcte pullback kan immers een proces van lagere toppen en lagere bodems van start gaan, ofwel een overtuigende downtrend. Voor trendbeleggers is een pullback een uiterst gevaarlijke beweging en mentale kwelgeest. Een stijging verlicht immers de pijn, maar vergeet niet dat het wellicht de laatste stuiptrekking van de stier is.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.