Financieel/Ondernemen
3024165
Ondernemen

Vraag & antwoord

Kan ik mijn personeel verplichten een griepprik te halen?

Vorig jaar hebben wij acht weken lang op halve kracht gedraaid omdat ons halve personeelsbestand met griep thuis was. Nu liggen ook weer 15 van onze 60 medewerkers in hun bed met de griep. Kunnen wij onze medewerkers verplichten om volgend jaar een griepprik te halen?

Het antwoord is nee. Werkgevers kunnen hun medewerkers niet verplichten om een griepprik te halen. Een ieder heeft namelijk recht op integriteit (onaantastbaarheid) van het eigen lichaam. Ofwel zelfbeschikkingsrecht. Een ander mag daar geen inbreuk op maken. Dat betekent, kort gezegd, dat een werknemer een vaccinatie mag weigeren. Staatssecretaris Blokhuis van volksgezondheid liet afgelopen najaar weten dat hij laat onderzoeken of verplegend personeel verplicht kan worden om jaarlijks een griepprik te halen. Dit heeft tot een storm van kritiek geleid.

Werkgevers kunnen hun werknemers wel een griepprik aanbieden. Het aanbieden van een griepprik aan werknemers houdt in dat de werkgever de kosten ervan voor zijn rekening neemt. Soms regelen werkgevers dat een vaccinatiearts op het werk langskomt om werknemers te vaccineren. De kosten van de prik mag de werkgever onbelast aan zijn werknemers vergoeden als de vaccinatie onderdeel is van zijn arbobeleid en als de werknemers de prik gedurende werktijd kunnen halen.