Nieuws/Financieel
3036237
Financieel

Nederland na VS ’s werelds grootste landbouwexporteur

Groei landbouwexport stokt door prijsdalingen

Sierteelt heeft de grootste exportwaarde.

Sierteelt heeft de grootste exportwaarde.

Amsterdam - Prijsdalingen hebben de exportgroei van Nederlandse groente, fruit en vlees gestokt. Met een totale exportwaarde van €90,3 miljard in 2018 is Nederland na de Verenigde Staten nog wel de grootste landbouwexporteur ter wereld. De sector zelfs is dan ook enthousiast over de prestaties.

Sierteelt heeft de grootste exportwaarde.

Sierteelt heeft de grootste exportwaarde.

Dat blijkt uit cijfers van Wageningen Economic Research (WUR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die minister Carola Schouten (Landbouw) vrijdag presenteert op de internationale landbouwbeurs Grüne Woche in Berlijn. Hoewel de exportwaarde afgelopen jaar nog wel 0,2% is gestegen ten opzichte van recordjaar 2017, is die groei wel afgevlakt.

Zomerdroogte

De zomerdroogte lijkt weinig invloed te hebben gehad op de landbouwexport. Nederland exporteerde 0,9% meer landbouwgoederen. Omdat de prijzen echter daalden, groeide de totale exportwaarde echter een fractie. Onderzoekers verwachten echter nog wel een na-ijleffect van de droogte. Een groot deel van de oogst in 2018 komt pas in 2019 op in de handel.

De landbouwexport leverde de Nederlandse economie €45 miljard op. Dat is de exportwaarde min de kosten voor de geïmporteerde goederen en diensten die landbouwproductie mogelijk maken, zoals grondstoffen voor veevoer. Het meest verdient Nederland aan bloemen en planten (€6 miljard), zuivel en eieren (€4,7 miljard), vlees (€4,1 miljard) en groenten (€3,8 miljard).

Innovatie

„De exportcijfers laten opnieuw zien dat de Nederlandse land- en tuinbouwsector een belangrijke speler is als het gaat om het produceren van voedsel voor een groeiende wereldbevolking”, zegt Schouten. „Onze kennis en innovatiekracht willen we ook gebruiken om een omslag naar kringlooplandbouw (reststoffen worden binnen de landbouw hergebruikt, red.) te maken. Dat geeft een impuls aan de agro-innovatie die onze positie op de wereldmarkt verder verbetert.”

De landbouwsector maakt een snelle innovatieslag. De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling van bedrijven met meer dan tien werknemers groeiden tussen 2014 en 2016 19% naar €864 miljoen. Die stijging is veel groter dan de 11% die het Nederlandse bedrijfsleven in diezelfde periode meer uitgaf aan Research & Development.

’Wereldwijd lof’

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland is dik tevreden over de prestaties van de agrarische sector. De organisatie benadrukt dat van de €90,3 miljard export een aandeel van €65,4 miljard direct door Nederlandse boeren en tuinders is geproduceerd.

„Nederland oogst wereldwijd lof voor zijn landbouwsector, omdat we geod voedsel produceren en omdat we dat op een duurzame manier doen”, zegt LTO-voorzitter Marc Calon. „Met onze export leveren we een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Het is een voedingsbodem voor innovatie. Nederlandse boeren en tuinders, maar ook de rest van de keten, zoeken dagelijks naar oplossingen rondom het klimaat, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. We lopen voorop, juist omdat we zo’n sterke positie op de wereldmarkt hebben.”