Financieel/Geld
3038571
Geld

Nibud: stijging ’nauwelijks te merken’

Wat doet jouw koopkracht dit jaar?

Amsterdam - Veel huishoudens gaan er dit jaar iets op vooruit. Maar de stijgingen zijn volgens het Nibud zo klein dat we daar ’nauwelijks iets van zullen merken’. Tweeverdieners met een laag inkomen zijn de grote verliezers.

Financieel voorlichtingsinstituut Nibud publiceert vrijdag de nieuwste koopkrachtberekeningen. De belangrijkste bevindingen: maar vier van de honderd voorbeeldhuishoudens die het instituut gebruikt gaan erop achteruit. De koopkrachtveranderingen schommelen van -0,8% tot 2,7% erbij. „Geen enorme stijgingen”, concludeert het Nibud dan ook.

Wat doet jouw koopkracht dit jaar? Gebruik de tool hieronder of klik hier. De tekst gaat verder onder de tool.

Gemiddeld gaat het om een stijging van enkele tientjes per maand. Hoeveel een huishouden erop vooruitgaat hangt af van de samenstelling. Voor sommigen gaat het maar om een paar euro per maand, de grootste stijger gaat er €131 per maand op vooruit. De tweeverdieners en gepensioneerden met een hoog inkomen profiteren het meest.

Gepensioneerden

Het Nibud becijfert de koopkracht veranderingen van honderd voorbeeldhuishoudens en komt tot de conclusie dat vrijwel alle gepensioneerden erop vooruit gaan. Van de vier voorbeelden die koopkracht inleveren, gaat het in drie gevallen om tweeverdieners met kinderen en een laag inkomen.

De cijfers zijn redelijk in lijn met wat het kabinet aan koopkrachtplaatjes presenteerde op Prinsjesdag. Sindsdien is er veel ophef geweest over stijgende vaste lasten en dus twijfels over de voorgespiegelde koopkrachtplaatjes. Daar toont Nibud-directeur Arjan Vliegenthart begrip voor: „Prijsstijgingen vallen meer op. Maar dit jaar dalen de inkomstenbelastingen en stijgen de brutolonen, de uitkeringen én de toeslagen. Hierdoor houden de meeste huishoudens meer geld over dan vorig jaar.”

Meer financieel nieuws via de @-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!