Nieuws/Financieel
3049339
Financieel

DNB: financiële sector loopt verduurzamingsrisico’s

AMSTERDAM - De grote Nederlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars hebben samen €4,3 biljoen aan investeringen en leningen uitstaan in sectoren die geraakt kunnen worden door verduurzaming en klimaatverandering.

Dat berekende De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van de beleggings- en kredietportefeuilles van tien banken, tien pensioenfondsen en vijf verzekeraars. Met de uitstaande €4,3 biljoen aan investeringen en leningen kunnen zij enerzijds grote impact maken om bedrijven te helpen niet in de problemen te raken door bijvoorbeeld schaarste van water of grondstoffen.

Anderzijds kunnen de banken, pensioenfondsen en verzekeraars zelf flink geraakt worden door de risico’s van klimaatverandering en opgelegde doelstellingen voor bedrijven om te verduurzamen.

Zo staan 181.000 locaties van 1950 bedrijven waar de financiële instellingen in beleggen of investeren in gebieden waar extreme waterschaarste zich kan voordoen. Bij elkaar is hier voor €83 miljard in uitgezet. Bij grote watertekorten kan de productie bij deze bedrijven stilvallen. Hierdoor kunnen pensioenfondsen lagere rendementen maken of zien banken problemen met het aflossen van hun kredieten.

In het geval van grondstoffen, staat er voor €151 miljard aan leningen en beleggingen uit in gebieden waar door een tekort productietekorten voor bedrijven kunnen ontstaan. Ook op het gebied van mensenrechten en biodiversiteit zijn er volgens DNB risico’s.

DNB roept banken, pensioenfondsen en verzekeraars op de risico’s waaraan zij blootstaan met eigen risicomodellen goed in kaart te brengen. Opvallend genoeg hebben alle 25 onderzochte instellingen wel een duurzaamheidsbeleid, maar meten slechts vijf van hen het effect van dit beleid. Slechts vier monitoren hun portefeuille.

Aparte regelgeving voor risicomodellen voor verduurzaming of een speciale stresstest lijkt vooralsnog niet aanstaande. DNB stelt eerst met de financiële sector in gesprek te gaan over dit ‘nieuwe vakgebied’ van risicobeheersing.