Financieel/Geld
3051867
Geld

Nog maar 4 procent van vrouwen blijft thuis

Moeder draagt meer bij

Jonge moeders blijven druk met hun werk.

Jonge moeders blijven druk met hun werk.

Het Nederlandse gezin wordt iets minder traditioneel. Moeders blijven na de geboorte van hun eerste kind vaker evenveel uren werken, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend publiceert.

Jonge moeders blijven druk met hun werk.

Jonge moeders blijven druk met hun werk.

Maar jonge vrouwen lijken vóór het moederschap nog altijd al voor te sorteren op een leven vol zorgtaken.

Het aandeel vrouwen dat na de geboorte van een kind helemaal stopt met werken is in die acht jaar tijd bijna gehalveerd: nog maar 4 procent van de kersverse moeders wijdt zich totaal aan de zorg voor en opvoeding van de nieuwe spruit, tegen 7 procent van de moeders uit 2005. Bijna twee derde blijft even hard werken.

Dat is te zien in de bijdrage van die vrouwen aan de huishoudpot. Van elke 1000 euro die er in een gezin met een jong kind wordt verdiend, brengt de vrouw nu 380 euro binnen. Acht jaar geleden was dat 330 euro.

Scheef

Dat is een verbetering, maar hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS wijst op een cijfer dat opvallend genoeg níét is veranderd: al vóór de geboorte van het eerste kind is de inkomensverhouding tussen mannen en vrouwen scheef. Aspirant-vaders verdienen 560 euro van elke 1000 euro die er binnenkomt; moeders in spe 440 euro.

„De ’straf’ op het krijgen van een kind wordt minder zwaar, maar dat verschil voor de geboorte van het kind is er nog steeds”, aldus de hoofdeconoom. Waarom de inkomensval van jonge moeders minder is geworden, is ook voor het CBS nog gissen. De cijferaars wijzen op de economische crisis en de stijgende huizenprijzen, die jonge stellen er misschien toe hebben gedwongen om hard te blijven werken. Van Mulligen ziet daarnaast toegenomen vrouwenemancipatie. „Vrouwen zijn steeds vaker hoogopgeleid. Je ziet dat de man-vrouwverhouding minder scheef is bij hoogopgeleide stellen. Het kan zo zijn dat zij de voorlopers zijn in een culturele verandering.”

Vaders

„Waarom wordt ook in dit onderzoek vooral gekeken naar de rol van vrouwen, en niet naar die van mannen die vader worden”, vraagt Suzan Steeman, expert arbeidsmarkt van emancipatiecollectief Women Inc zich af. „Er kan nog veel gebeuren om meer gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen te bereiken. Het partnerschapsverlof bijvoorbeeld, mannen die maar vijf dagen vrij krijgen als zij vader worden. Dat stimuleert het niet bepaald dat hij vervolgens een gelijk deel van de zorgtaken op zich neemt.”

Dat het in veel gezinnen nog een automatisme is dat de man voor het brood op de plank zorgt en de vrouw de zorgtaken op zich neemt, ziet Women Inc graag veranderen. „In sectoren waar veel vrouwen werken zoals het onderwijs en de zorg is parttime werken een automatisme, fulltime kan vaak niet eens. Ook wat betreft de toegankelijkheid van kinderopvang is er nog veel te verbeteren. Daar is de laatste jaren wel iets meer geld naartoe gegaan, misschien heeft dat er ook voor gezorgd dat vrouwen nu een hoger eigen inkomen hebben.”