Nieuws/Financieel
306761586
Financieel

Toezichthouder doet aangifte tegen Tata Steel

ZAANDAM (ANP) - De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft aangifte gedaan tegen Tata Steel. Tijdens een controle bij het staalbedrijf kwam een tekortkoming aan het licht in de manier waarop stofuitstoot wordt gemonitord. Dat neemt de toezichthouder hoog op.

Apparatuur bleek niet te zijn geijkt, terwijl dat wel verplicht is. „Zonder juiste kalibratie van deze monitoren kunnen de meetgegevens niet gebruikt worden om te bepalen of Tata Steel aan de norm uit de vergunning voldoet”, legt de dienst uit.

Dwangsommen

Het gaat om meetapparatuur die is bevestigd aan de zogeheten cokesgasfabrieken. Vooral over de oude cokesgasfabriek 2 is al langere tijd veel ophef. Die staat bekend als een van de meest vervuilende installaties van de grote staalproducent in de IJmond. De omgevingsdienst heeft Tata inmiddels ook al dwangsommen opgelegd ter waarde van 300.000 euro omdat de afgelopen maanden drie keer is geconstateerd dat sprake was van zogeheten ’rauwe cokes’.

In de fabrieken worden gassen op een hoge temperatuur uit steenkool verwijderd. Wat overblijft is brandstof voor de hoogovens waarin ijzererts wordt verwerkt. „Als deze steenkool onvoldoende verhit is geweest, komen gassen vrij die voor ongezonde uitstoot en milieuschade zorgen”, legde de omgevingsdienst eerder uit.

Vergunning

Tata moet de zogeheten stofmonitoren nu alsnog gaan kalibreren, anders volgen meer boetes. De omgevingsdienst herhaalt ook nog eens dat de dienst onderzoekt of het eventueel mogelijk is om bij volgende overtredingen de vergunning voor de cokesgasfabrieken in te trekken. Dat stelde de dienst vorig jaar ook al eens. De installaties zijn cruciaal voor het productieproces van Tata Steel.

Het bedrijf zelf wil er uiteindelijk ook van af, maar volgens de huidige plannen gaat dat niet eerder dan in 2030. Tegen die tijd wil de directie ook een begin maken met het produceren van staal op een veel duurzamere manier, met behulp van waterstof in plaats van steenkool.

Twee boetes

Tata Steel is woensdag ook veroordeeld tot het betalen van twee boetes van in totaal 110.000 euro vanwege de verspreiding van gevaarlijke stofwolken en andere overtredingen van milieuregels, zo heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Volgens de rechtbank werden de boetes opgelegd „voor het niet of onvoldoende naleven van regelgeving die gericht is op het reguleren van potentieel verontreinigende activiteiten”.

„De rechtbank rekent het de staalproducent aan dat zij tekort is geschoten in haar verantwoordelijkheid naar haar omgeving toe in het secuur naleven van vergunningen en regelgeving. Tegelijkertijd overwoog de rechtbank oog te hebben voor de moeite die is betracht om milieuverontreiniging te voorkomen of te beperken”, aldus een verklaring van de rechtbank.

De rechtbank heeft de boetes opgelegd voor het niet of onvoldoende naleven van regelgeving die gericht is op het reguleren van potentieel verontreinigende activiteiten. De rechtbank rekent het Tata Steel aan dat het bedrijf tekort is geschoten in zijn verantwoordelijkheid naar de omgeving toe in het secuur naleven van vergunningen en regelgeving. Tegelijkertijd overwoog de rechtbank oog te hebben voor de moeite die is betracht om milieuverontreiniging te voorkomen of te beperken.

Reactie topman Tata Steel Nederland

Hans van den Berg, topman bij Tata Steel Nederland laat in reactie op de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam het te betreuren dat deze zaken zich hebben voorgedaan. „Onze manier van werken is erop gericht om staal te maken op een manier dat het veilig is voor onze mensen, met oog en zorg voor de omgeving en met aandacht voor het milieu. Dat is helaas niet voor honderd procent gelukt. Wij hebben daarom verschillende maatregelen genomen om situa”ties als deze in de toekomst te voorkomen. „

Van den Berg laat ook weten verder te kijken dan de zaken waarover de rechtbank vandaag geoordeeld heeft . „Een deel van de mensen in onze omgeving maakt zich zorgen over de nabijheid van de fabriek. Wij zijn ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid voor de omgeving en dat het van belang is om ervoor te zorgen dat het bedrijf een goede buur is.

Van den Berg: „Sinds 2019 zetten wij ons met een groot verbeterprogramma extra in om de impact van onze activiteiten op de omgeving verder te verlagen. Daarmee vullen we een eigen ambitie in en komen we ook tegemoet aan de wensen van de omwonenden en de provincie. Een aantal belangrijke doelstellingen is inmiddels behaald, maar we zijn er nog niet.”

Van den Berg benadrukt eveneens om te gaan stoppen met kolen en alleen staal te willen gaan maken op basis van waterstof. “In twee fasen bouwen we in totaal meer dan de helft van het bedrijf helemaal opnieuw op. In 2030 willen wij de eerste installaties in bedrijf hebben, om vervolgens afscheid te nemen van een hoogoven en een kooks- en gasfabriek.”