Financieel/Nieuws
307038
Nieuws

Poll-DFT: Stijging zorgpremies niet nodig

Volgens Achmea kunnen zorgverzekeraars niet blijven interen op hun reserves en zullen de zorgpremies zodoende volgend jaar duidelijk stijgen. De bezoekers van DFT denken daar echter anders over, zo blijkt uit een peiling waarop ruim 2100 maal gestemd is.

64% van de respondenten stelt dat verzekeraars nog voldoende in kas hebben, vooral vanuit het idee dat een sterke verhoging van de premie dan niet nodig is. Vermoedelijk zullen slechts weinigen de moeite hebben genomen zich in de financiële situatie van de verzekeraars te verdiepen.

Nog eens 14% heeft goed hoop dat de premies laag zullen blijven door de concurrentie tussen de aanbieders.

22% meent dat een stijging van de zorgpremies wel onvermijdelijk is.