Financieel/Ondernemen
3082126
Ondernemen

Vraag & antwoord

Waarom krijg ik loonsanctie als werknemer tekortschiet?

Vorige week kreeg ik een brief van het UWV. Eén van onze medewerkers is bijna twee jaar ziek. Hij heeft een WIA-uitkering aangevraagd. Het UWV meldt ons dat wij het loon een jaar extra moeten doorbetalen. We hebben een loonsanctie, omdat de werknemer onvoldoende heeft meegewerkt aan zijn re-integratie. Dat klopt toch niet? Ik zou zeggen dat de werknemer dan een sanctie verdient.

Helaas klopt het wel. De redenering van het UWV is vermoedelijk dat u als werkgever onvoldoende druk op de werknemer heeft gezet om mee te werken aan zijn re-integratie. Ú had de werknemer dus sancties moeten opleggen. Nu u dat niet heeft gedaan, krijgt u de sanctie.

Zuur maar waar. Als een werknemer niet meewerkt, dan moet de werkgever hem waarschuwen en dreigen met het stoppen van de loonbetaling. Als hij dan nog niet meewerkt, dan moet u de loonbetalingen stopzetten. Deze mogelijkheden biedt de wet aan een werkgever. En het UWV verlangt van de werkgever dat hij die mogelijkheden benut. Als hij dat niet heeft gedaan, dan moet hij dat alsnog doen. Daar ’krijgt’ hij een jaar de tijd voor. Als de tekortkoming eerder is gerepareerd, dan kan de loonsanctie ook eerder eindigen.