Nieuws/Financieel
3087215
Financieel

Column: Flip’s technische cocktail

Het is feest op het Damrak, want menig bedrijf komt met cijfers of andersoortig fundamenteel nieuws naar buiten. Beleggers absorberen het materiaal en nemen al dan niet beleggingsbeslissingen op basis wat zij proeven en denken.

Ik kijk naar de chart om in te schatten wat normaal gesproken de volgende stap van de markt zal zijn. Zo doe ik dat ook met de weekchart van Philips die gisteren cijfers presenteerde. Er werd heftig en nerveus gereageerd, maar wel binnen de krijtstrepen van het veld. Sta mij toe de technische cocktail van Flip nader te duiden en aan te geven waarom 29,00, 34,00 en 40,00 cruciale niveaus op het veld zijn.

Trend of trading range?

De technische coctail bevat een scala aan technische bevindingen, ogenschijnlijk tegenstrijdigheden maar wel lekker voer voor grafiekgluurders en andere dynamisch ingestelde beleggers. Zo is daar enerzijds koersvorming onder een sterk afvlakkende gemiddelde lijn op 34,00 met een swingteller in een plusstand, hetgeen een support conditie ofwel rebound status op het Dashboard indiceert. Deze rebound is van start gegaan vanaf niveaus rond 29,00, waar zo mogelijk de onderlijn ligt van een bandbreedte waarvan de bovenlijn op 40,00 zou moeten liggen, gelijk aan een top in september vorig jaar. Ik heb hiermee de belangrijkste kantelpunten ofwel krijtstrepen benoemd, van laag naar hoog dus 29,00, 34,00 en 40,00. In dit geval zijn dus trend- en trading range elementen in elkaar verweven, best wel leuk voor een technische cocktail, maar er is meer.

Hoofd-Schouder patroon

De geoefende grafiekgluurder ziet in het grillige koersbeeld de contouren van een omgekeerd Hoofd-Schouder patroon, ofwel een specifieke koersconfiguratie die veelal leidt tot hogere koersen. Ik zal de details achterwege laten en slechts melden dat de Rechter Schouder en Hoofd van het patroon er al staan (zie RS en H op de chart) en dat zo mogelijk de Linker Schouder (LS) nog geformeerd moet worden. Mocht dit laatste achterwege blijven dan vallen de bulls direct de SMA lijn op 34,00 aan met de intentie deze te passeren.

Navigatieroute

Goed, een mix aan technische bevindingen, maar wat nu te doen als actieve doe-het-zelf belegger? Welnu, als TA coach kan ik op de eerste plaats melden dat rebound posities aangehouden kunnen worden. De opleving vanaf 29,00 is immers nog in volle gang, de Dashboard rangen en standen rechtvaardigen het aanhouden van koopposities. Op de tweede plaats, als het de bulls vervolgens lukt om de SMA lijn op 34,00 te passeren, dan zijn er additionele koopkansen. Swingteller en RSI zullen er dan positiever bij staan, hetgeen een extra windje in de rug van de bulls zal zijn. Een vervolg van de bullenparade richting de eerder genoemde top op 40,00 is dan zeer aannemelijk. Op de derde plaats, blijven de bulls daarentegen steken bij 34,00 dan moeten rebound posities worden verzilverd, maar dat begrijpt u natuurlijk wel als dynamisch ingestelde belegger.

Kortom, Flip op weg van 29,00 naar 34,00 en zo mogelijk 40,00,toch een interessant ritje, niet waar?

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.