Financieel/Nieuws
3114320
Nieuws

Amsterdam verlaagt WOZ-waardes voor erfpachters

Woningeigenaren in Amsterdam die op erfpachtgrond staan (zo’n 80% van alle huizenbezitters), krijgen een eenmalige verlaging van 2% op de WOZ-waardering in 2019 die gebruikt wordt voor de vaststelling van de hoogte van de onroerende zakenbelasting (OZB). Dat meldt wethouder Udo Kock (Financiën).

De verlaging van de WOZ-beschikking is het gevolg van uitspraken van rechters, die in december gehakt maakten van de eerdere berekening van de WOZ-waardes in Amsterdam.

Daarbij rekende Amsterdam zichzelf veel te rijk. Volgens de gemeente komt de stijging van de huizenprijzen namelijk zo goed als volledig ten goede aan de grondwaarde. En de grond in de hoofdstad is voor circa tachtig procent niet in handen van de huizenbezitter, maar van de gemeente.

De rechter stak daar een stokje voor.

Amsterdam heeft enkele weken geleden de waarde van de bebouwde grond in de stad vastgesteld. Er is een kaart op de site van de gemeente geplaatst, waarin elke huizenbezitter kan zien welk deel aan de grond wordt toegeschreven. Die grondwaarde bepaalt inmiddels gemiddeld zo’n vijftig procent van de WOZ-waarde, met uitschieters naar meer dan tachtig procent van de WOZ-waarde.

Iemand die een huis met bijvoorbeeld een WOZ-waarde van 500.000 euro heeft, kan op de kaart zien, dat zo’n 250.000 euro aan de grond en dus de gemeente toekomt. Dus niet aan de huizeneigenaar, die echter wel de volle mep heeft betaald bij de aankoop van de woning.

Miljoen voor stad

Bij de berekening van de WOZ-waarde mag juist geen rekening worden gehouden met erfpacht, maar moet de waarde worden vastgesteld alsof het pand en de grond in eigendom van de woningbezitter is. In 80 procent van de gevallen is dat in Amsterdam niet zo en pachten eigenaren de grond van de stad, die daar jaarlijks miljoenen aan overhoudt.

„Een eenmalige verlaging van 2% doet recht aan de uitspraken van de rechtbank Amsterdam, neemt naar verwachting onzekerheid bij woningeigenaren weg en voorkomt het onnodig ontstaan van een toename van het aantal bezwaar- en beroepschriften”, aldus wethouder Kock.

De eenmalige verlaging leidt in 2019 tot verlaging van 1 miljoen aan onroerendezaakbelasting (OZB) die de stad ontvangt.

Overstappen kan

De stad is wel in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de Amsterdamse rechter. „Tegelijkertijd wordt de uitspraak van de rechtbank Amsterdam beschouwd als een duidelijk signaal dat de berekeningssystematiek nader dient te worden geëvalueerd en indien nodig te worden geactualiseerd dan wel herijkt. De gemeente is van oordeel dat gezien de uitspraken van de Rechtbank Amsterdam enige aanpassing van de erfpachtcorrectie vanaf 2020 in de rede ligt”, meldt Kock.

Erfpachters kunnen dit jaar nog overstappen naar het ’eeuwigdurende’ erfpachtsysteem, zodat zij niet meer worden geconfronteerd met canonverhogingen.

Volgens Kock heeft de verlaging van de WOZ-waarde in 2019 „geen effect op de gunstige voorwaarden die dit jaar nog gelden voor woningeigenaren die willen overstappen naar eeuwigdurende erfpacht.”

De wethouder laat intussen ook een onderzoek uitvoeren naar een nieuwe berekeningswijze. Dat zal minstens een half jaar duren. Ondanks de verlaging van 2% stijgt de WOZ-waarde in 2019 voor vrijwel alle woningen nog steeds ten opzichte van het vorige belastingjaar. De gemiddelde waardestijging voor woningen in Amsterdam betreft namelijk 13,4%.