Nieuws/Financieel
3154025
Financieel

Column: Kies voor Hollandse nuchterheid

Beleggers wisten vorig jaar geen raad met Europese aandelen die erg achterbleven bij aandelen wereldwijd. Sombere stemmingen werken zelfs door in aandelen van gezonde landen, zoals Nederland. Laat u door mineur uit het verleden echter niet van de wijs brengen! Wat het diepste daalt, komt vaak het sterkste weer terug. De rebound van januari lijkt het begin te zijn van een geweldig jaar voor de AEX - en Europa.

Aandelen in de eurozone daalden in 2018 met 12,7%. Wereldwijd was er sprake van een neergang van 4,1%. Nederlandse aandelen deden het beter dan veel andere aandelen in de eurozone - wat toe te schrijven is aan de sterke, economisch ongevoelige bedrijven in de sector basisconsumptiegoederen die goed zijn voor 23,5% van de Nederlandse beurs. Nederlandse aandelen liepen alsnog evengoed achter op aandelen wereldwijd. Ze konden de Japanse en Zwitserse markt niet bijbenen, alhoewel in beide landen het BBP in het vierde kwartaal inzakte. Ze deden onder voor Zweden, waar het BBP in het vierde kwartaal slonk, en voor het door de brexit ontwrichte Groot-Brittannië.

Nederland staat er goed voor

Is dat rationeel? Nederland heeft een groeiende, concurrerende economie. Nederland bevond zich qua groei van het BBP de afgelopen jaren tot en met het tweede kwartaal van 2018 in de bovenste regionen van de eurozone. De groei nam in het derde kwartaal af tot het niveau van de eurozone, met 0,2% ten opzichte van het kwartaal ervoor. De solide consumentenbestedingen en investeringen in vaste activa laten een gezonde vraag vanuit de private sector zien. Uit cijfers vanochtend van het CBS blijkt dat de groei in geheel 2018 op 2,5% is uitgekomen. Nederland staat er structureel goed voor!

Nederland heeft ook stevige politieke en economische instellingen, een gezonde rechtsstaat en een transparant stelsel inzake de rechterlijke-, uitvoerende- en controlerende macht, allemaal aantrekkelijk voor beleggers wereldwijd. Toch liepen Nederlandse aandelen achter op die van India, waar de overheid de zeer gerespecteerde directeur van de centrale bank de laan uitstuurde. Hongarije en Polen, beide met een overheid die een bedreiging vormt voor hun jonge democratieën, liepen voor op Nederland. Brazilië, met zijn vele schandalen presteerde met gemak beter dan Nederland. Zelfs Rusland dat met zijn olieafhankelijke economie op één paard wedt en met tegenwind te kampen heeft door Amerikaanse sancties, deed het beter. Onbegrijpelijk!

Die irrationaliteit is een sterke aanwijzing dat de verkoopgolf van 2018 overdreven was. Vorige maand heb ik laten zien dat na zo'n verkoopgolf van aandelen doorgaans een veerkrachtig herstel volgt. De stijging van de AEX met 9,4% vanaf 27 december tot eind januari lijkt op de rechterpoot van die V, maar er is nog een lange weg te gaan om de verliezen van vorig jaar weer te boven te komen. Januari sloot 8,6% lager af dan de piek op 27 juli 2018. Mondiale beurzen sloten januari echter 6,2% lager af ten opzichte van hun eigen piek op 3 oktober. Ze stegen ook met 12,1% vanaf hun dieptepunt eind december tot aan 31 januari en lieten Nederland daarmee ver achter zich. Die kloof suggereert een groot, nog niet aangeboord potentieel voor beleggers om van de kracht van Nederland - en van de eurozone - te genieten.

Zwaktes van tijdelijke aard

Markten hebben de Nederlandse en andere solide economieën ten onrechte gestraft vanwege angsten over lidmaatschap van de eurozone. Investeerders stelden zich streng op naar de eurozone, zagen overal zwakte en waren bang dat die om zich heen zou grijpen. U weet vast nog wel hoe recente berichtgeving over het BBP van het vierde kwartaal de aandacht vestigde op de angst dat de recessie van Italië om zich heen zou grijpen. Het snijdt echter geen hout om besmetting te extrapoleren. Italië had op drie fronten tegenwind. Allereerst was de situatie van sterk stijgende rentetarieven waardoor bedrijfskredieten en investeringen in vaste activa in het gedrang kwamen, uniek voor Italië. Dat is inmiddels allemaal verleden tijd, nu de begrotingsimpasse en langetermijnrentes zijn geregeld. Het tweede punt, de productiedaling van auto's, waar ook Duitsland mee te maken had, is eveneens van tijdelijke aard. Autoproducenten hadden tijd nodig om zich aan te passen aan nieuwe emissiestandaarden van de EU. Het derde punt, de afnemende vraag vanuit de Chinese private sector, heeft een impact op heel Europa en de wereld, inclusief Nederland. Maar ook dit zal snel wegebben wanneer de recente fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid hun beslag krijgen.

In toekomstgerichte aandelen zal dit allemaal al verdisconteerd zijn voordat investeerders zich hiervan bewust zijn. Dit is dus de tijd om te kopen, nu Nederland en de eurozone nog steeds achteroplopen. Binnen de eurozone ziet het ernaar uit dat Duitsland, Ierland, België en zelfs Italië op eenzelfde manier zullen opveren. Buiten Europa lijkt het erop dat Korea en China zich opmaken voor een mooi herstel.

Laat u niet van de wijs brengen door een negatieve stemming over de eurozone of China. De toekomst ziet er mooier uit dan men durft te denken. Profiteer hiervan door ogenschijnlijk veiligere, hoogwaardige Nederlandse consumptiegoederen van de hand te doen ten gunste van aandelen die nauwer gekoppeld zijn aan de conjunctuur. Van financiële instellingen (17,6% van de AEX-beurswaarde) tot olie en gas (16,2%) en techbedrijven (11,9%); de economie wereldwijd is sterker dan men durft te zien en zou kansen moeten bieden. Door de vraag naar producten en diensten van deze bedrijven zullen omzet en winst blijven stijgen, wat in goede aarde zal vallen bij de markten.

Ken Fisher is bestuursvoorzitter van Fisher Investments Europe, in Nederland opererend als Fisher Investments Nederland, en oprichter en bestuursvoorzitter van Fisher Investments.