Financieel/Geld
3236621
Geld

Gemeenten: help werkende armen

Amsterdam (DFT) - Bedrijfsleven, gemeente en rijksoverheid moeten meer gaan doen voor ’werkende armen’. Die oproep doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de Tweede Kamer.

Nederland telt volgens de laatste telling van het Centraal Plan Bureau omstreeks 320.000 werkende armen, een cijfer van eind 2014. Dit zijn er nu vermoedelijk flink wat minder. Het gaat om mensen die zelf hun inkomen verdienen maar nauwelijks rond kunnen komen en weinig steun krijgen van sociale instellingen. Daaronder zijn veel zzp’ers.

De VNG wil maatregelen die ervoor zorgen dat iedereen voldoende inkomen heeft om van rond te komen. „Zo is het netto minimumloon onvoldoende mee gestegen met de stijgende vaste lasten van huishoudens” schrijft de VNG aan de Tweede Kamercommissie die donderdag een Ronde Tafelgesprek houdt over werkende armen. Ook moet de overheid volgens de gemeenten zijn incassobeleid onder de loep nemen. „Socialer incassobeleid kan veel leed voorkomen”.

Een andere oproep is om meer duidelijk te scheppen in toeslagen en andere overheidssteun. „Het hele doolhof gaat voorbij aan wat mensen aankunnen. Laten we het eenvoudiger maken”, aldus de gemeenten. Zij pleiten voor minder privacybescherming, zodat ambtenaren beter in beeld krijgen wie hulp nodig heeft.

Met het bedrijfsleven moeten volgens de VNG de uitwassen van flexibel werken worden aangepakt. Kleine oproepcontracten en banen die meer lijken op zzp-constructies vergroten het risico dat huishoudens snel onder de armoedegrens terecht komen, stellen de schrijvers van de brief.