Nieuws/Financieel
3245056
Financieel

Inspectie eist dat varkens kunnen spelen

Varkens spelen in hun stal met een emmer.

Varkens spelen in hun stal met een emmer.

Amsterdam (DFT) - Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben tijdens de komende welzijnsinspecties bij varkenshouders extra aandacht voor spelmateriaal voor varkens.

Varkens spelen in hun stal met een emmer.

Varkens spelen in hun stal met een emmer.

Dat laat de NVWA dinsdag weten. „Varkens zijn nieuwsgierige dieren die hun omgeving graag onderzoeken. Europese regels schrijven daarom voor dat varkens permanent moeten kunnen beschikken over voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen”, aldus de dienst.

De eisen gelden dus voor alle varkenshouders binnen de Europese Unie. Alleen een ketting en bal als zogenaamd ’hokverrijkingsmateriaal’, waarmee veel boeren zich ervan maken, komt volgens de NVWA onvoldoende tegemoet aan alle behoeften van een varken.

NVWA controleert tijdens welzijnsinspecties bij varkenshouders of de regels goed worden nageleefd. Het niet naleven van de regels kan er dan ook toe leiden dat de varkenshouder wordt gekort op de betaling van eventuele EU-inkomenssteun. Vanaf september 2019 kan de NVWA een bestuurlijke boete opleggen als de hokverrijking niet voldoet.