Financieel/Ondernemen
3259472
Ondernemen

KvK: steeds meer ondernemende vrouwen

AMSTERDAM - Vrouwen wagen steeds vaker de sprong als ondernemer. Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) is het aandeel onderneemsters in de voorbije jaren opgelopen naar 36% van het totaal, tegen 34% in 2014.

Met name jongere vrouwen en vrouwen van boven de 45 jaar staan steeds vaker als ondernemer te boek in het Handelsregister. Volgens de KvK, die het rapport op Internationale Vrouwendag publiceerde, zijn gezondheid en welzijn de populairste branches waarin vrouwen ondernemen. Ook zijn ze vaak als kapsters, schoonheidsspecialist of in de sector cultuur en recreatie actief.

In de provincies Noord-Holland en Utrecht zijn relatief gezien de meeste onderneemsters. Groningen en Limburg sluiten van alle provincies de rij.

De toename van het aantal startende parttimers, die minder dan 15 uur per week aan hun onderneming besteden, is de afgelopen vijf jaar onder vrouwen duidelijk sterker dan onder mannen.