Nieuws/Financieel
3276083
Financieel

Historisch: Nederland importeert gas

Voor het eerst in de geschiedenis is ons land in 2018 netto-importeur geworden van aardgas. Dat becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek. De historische verschuiving kostte Nederland vorig jaar ruim 2,1 miljard euro.

Sinds de ontdekking van de aardgasbel onder Slochteren, in 1963, is ons land structureel exporteur geweest van aardgas. In eigen land werd bovendien binnen vijf jaar vrijwel het hele land aangesloten op aardgas, waarmee ons land niet alleen een grote exporteur, maar ook een relatief grote gebruiker werd. Andere landen als Frankrijk, Duitsland en België zijn voor hun energievoorziening veel afhankelijker van kernenergie, bruinkool, steenkool of zelfs stookolie gebleven.

De historische verschuiving waarbij ons land dus nu voor het eerst over de grens meer gas moet kopen dan het zelf verkoopt wordt veroorzaakt door het stapsgewijs dichtdraaien van de gaskraan van het Slochteren-veld. Het kabinet besloot in 2018 dat uiterlijk in 2030 de winning in de provincie Groningen definitief gestaakt moet zijn, maar voor die tijd wordt de winning al teruggeschroefd tot onder de 12 miljard kuub per jaar, de hoeveelheid die volgens toezichthouder Sodm (Staatstoezicht op de mijnen) nog verantwoord is.

Aardbevingen

Sinds in 1986 in Drenthe en in 1991 in Groningen steeds vaker aardbevingen voorkomen, is de discussie over de gaswinning toegenomen. Nadat onder meer de Nederlandse Aardolie Maatschappij in de vorige eeuw nog bestreed dat er een relatie bestond tussen de bevingen en de aardgaswinning, maakte uiteindelijk een alarmerend rapport van Sodm enkele jaren geleden een definitief einde aan die discussie. De productie is tussen 2012 en 2018 al gehalveerd. In 2018 werd bijna 56 miljard kubieke meter aardgas geïmporteerd. Dat is juist ruimschoots een verdubbeling in vergelijking met 2012.

Het Slochteren-Veld behoorde in 1963 tot de grootste ter wereld. Momenteel liggen de grootste aardgasvelden in het noorden van Rusland, import van Russisch gas ligt echter politiek gevoelig. Dit ondanks de mede door Shell gefinancierde aanleg van gasleiding Nordstream 2 richting West-Europa. De afgelopen jaren was een kleine vijf procent van ons gas van Russische origine. De meeste import, iets meer dan vijf procent, kwam uit Noorwegen. Ook wordt er in toenemende mate vloeibaar gas via de Rotterdamse haven geïmporteerd.

Hoewel aardgas van alle fossiele brandstoffen verreweg de minst vervuilende is, kent ons land een stevige lobby om ons land versneld gasvrij te maken.

Nederland exporteerde in totaal in deze eeuw voor liefst 202 miljard euro aan aardgas. In de jaren 2012 en 2013 bereikte de Nederlandse uitvoerwaarde een historisch hoog niveau met ruim 17 miljard euro. In 2018 was de aardgasexport nog altijd 9,8 miljard euro, de import was echter bijna 12 miljard euro waard.