Financieel/Geld
3278069
Geld

Woningbouwers: sterke terugval bij nieuwbouw

Amsterdam (DFT) - Nederlandse woningbouwers en ontwikkelaars hebben in 2018 fors minder koopwoningen verkocht. Dat komt volgens hen vooral door gebrek aan bouwlocaties en onvoldoende inspanningen van gemeenten.

Samen verkochten de gezamenlijke woningbouwers en ontwikkelaars in deze tweede helft van vorig jaar 17.215 nieuwe koopwoningen. Dat is ruim 9% minder in vergelijking met een jaar geleden, zo meldt de branchevereniging NVB dinsdag. Gevolg van de krapte is dat de wachtlijsten en prijzen in de koopwoningenmarkt oplopen.

Snel actie

NVB-directeur Nico Rietdijk roept de lokale overheden op om snel in actie te komen. De oplopende tekorten hebben volgens hem ook te maken met de onverwacht sterke groei van de Nederlandse bevolking. „Het aantal inwoners dat amper veertien jaar terug nog voor 2040 werd verwacht, was al in 2018 bereikt. Mede hierdoor blijven de provincies en gemeenten in Nederland achter de feiten aan lopen en plannen zij voortdurend te weinig locatiecapaciteit”, aldus Rietdijk.

Uit de cijfers van de NVB blijkt dat het aantal verkopen van nieuwe koopwoningen in heel 2018 uitkwam op 34.040, tegen 36.430 in 2017. De daling kwam geheel voor rekening van eengezinswoningen. Bij appartementen was juist sprake van een stevige plus, maar dat is een veel kleinere markt dan die van eensgezinswoningen.

Verkoopdalingen

Een verbetering is allerminst in zicht, zegt Rietdijk. „De verkoopcijfers over de eerste maanden van 2019 bevestigen de trend, want opnieuw zien we verkoopdalingen.” Voor dit jaar gaat de organisatie uit van een verdere daling naar 32.000 verkopen.

Volgens Rietdijk moeten lokale gemeentes minder zuinig plannen. „Aanvankelijk gingen wij bij een woonbehoefte van 100% altijd uit van 130% plancapaciteit. Mocht een plan niet doorgaan, dan leidt dit in ieder geval niet direct tot woningtekorten. Maar in de huidige situatie is het beter om te kiezen voor 140 tot 150% nu blijkt dat de bevolking voortdurend zoveel harder groeit dan gedacht.”